diaphragma pelvis kasları

Diaphragma pelvis, pelvisin alt kısmında yer alan, pelvik boşluğu üst ve alt kısımlara ayıran bir anatomik yapıdır.

diaphragma pelvis görevleri

 • Pelvisin üst ve alt bölgelerini ayırarak anatomik ayrım sağlar.
 • Organları destekler ve yerlerinde tutar.
 • İdrar ve dışkı kontrolünde önemli bir rol oynar.
 • Cinsel fonksiyonlarla ilişkilendirilir.


diaphragma pelvis kasları

 • Levator Ani: Pelvik tabanın en önemli kas grubudur. Üç ana bileşenden oluşur:

  • Puborektal kas: Anüs ile rektum arasında yer alır.
  • Pubokoksigeal kas - PC: Anüs ile koksiksin arasında yer alır.
  • İschiokavernoz kas: İschiyum kemikleri arasında yer alır ve pelvisin ön kısmına bağlanır.

 • Koksigeus: Kuyruk sokumuna (koksigeal kemiğe) bağlanan bir kas.
 • İliopsoas: İki ana kasın birleşmesinden oluşur:
  • İliakus kası: İlium (kalça kemiği) üzerinde bulunur.
  • Psoas major kası: Omurga boyunca uzanan bir kas olup, lomber bölgede yer alır.
 • Piriformis: Sakroiliyak eklemde başlar ve femurun (uyluk kemiği) üzerinde sonlanır.
 • Obturator internus: Pelvisin iç kısmında yer alır ve obturator deliğine bağlanır.
 • Coccygeus: Kuyruk sokumunun yanında yer alır ve pelvik tabana destek sağlar.
Yorum Gönder

Yukarıya Çık