Dolaşım sistemi bölümlerDolaşım sistemi ile ilgili kavramlar


Abdominal Aortic Aneurysm (Abdominal Aortik Anevrizma):
 • Aort, kalbin sol karıncığından çıkan ve tüm vücuda kan taşıyan en büyük atardamardır. Abdominal aort anevrizması, aortun karın bölgesinde genişlemesidir. Bu genişleme, aortun yırtılma riskini artırır. Abdominal aort anevrizması, genellikle 65 yaş üstü erkeklerde görülür.

Acardiac (Akardyak)
 • Acardiac, kalp dokusu olmayan embriyo veya fetustur. Acardiac embriyolar, genellikle kalp gelişiminin erken döneminde oluşan bir kusur nedeniyle oluşur. Acardiac embriyolar genellikle ölü doğar veya doğumdan kısa bir süre sonra ölür.

Acrocyanosıs (Akrosiyanoz)
 • Acrocyanosıs, ellerin ve ayakların uçlarında soğukluk ve morarma ile karakterize edilen bir durumdur. Bu durum, genellikle kalp veya akciğer gibi organlardaki bir sorunun sonucu olarak ortaya çıkar. Acrocyanosis, genellikle doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıkar ve genellikle kendiliğinden kaybolur.

Anastomosis (Anastomoz)
 • Anastomoz, iki veya daha fazla kan damarı veya organın birbirine bağlanmasıdır. Anastomoz, kan akışını iyileştirmek veya organları birbirine bağlamak için kullanılabilir. Anastomoz, cerrahi olarak veya doğal olarak oluşabilir.

Anevrizma - aneurysma
 • Anevrizma, bir kan damarının duvarının zayıflaması ve şişmesidir. Anevrizma, herhangi bir kan damarında ortaya çıkabilir, ancak en sık aortta görülür. Anevrizma, yırtılma riski taşır.

Angi - anji 
 • Angi, kan damarları ile ilgili anlamına gelen bir terimdir. Angiography, anjiyografi, anjiyoplasti gibi kelimelerde kullanılır.

Angina Pectoris (Anjina Pektoris)
 • Angina pektoris, göğüste sıkışma, ağrı veya baskı hissi olarak tanımlanan bir kalp rahatsızlığıdır. Angina pektoris, kalbe kan akışını sağlayan koroner arterlerde bir daralma veya tıkanıklık nedeniyle oluşur. Angina pektoris, genellikle fiziksel aktivite veya stres sırasında ortaya çıkar ve dinlenmekle geçer.

Anjiyokardyografi - angiocardiography 
 • Anjiyokardyografi, kalbin ve koroner arterlerin röntgen filmidir. Anjiyokardyografi, kalp hastalığı teşhisi için kullanılır.

Anjiyografi - angiography: 
 • Anjiyografi, kan damarlarının röntgen filmidir. Anjiyografi, kan damarlarının yapısını ve işlevini değerlendirmek için kullanılır. Anjiyografi, genellikle bir kateter adı verilen ince bir tüpün kan damarına yerleştirilmesiyle yapılır.

Angioplasty (Anjiyoplasti) 
 • Anjiyoplasti, kan damarlarının genişletilmesi için kullanılan bir prosedürdür. Anjiyoplasti, koroner arterlerde daralma veya tıkanıklık nedeniyle oluşan angina pektoris veya kalp krizi gibi durumları tedavi etmek için kullanılır. Anjiyoplasti, genellikle bir balon kateter kullanılarak yapılır.

Aort - aorta 
 • Aort, kalbin sol karıncığından çıkan ve tüm vücuda kan taşıyan en büyük atardamardır. Aort, yaklaşık 50 cm uzunluğunda ve 2,5 cm çapındadır. Aort, göğüs ve karın bölgesinden geçer.


Aort Dekstrapozisyonu
 • Aort dekstrapozisyonu, aortun normalde bulunduğu sol tarafta değil, sağ tarafta olmasıdır. Aort dekstrapozisyonu, genellikle doğumda ortaya çıkan bir kalp hastalığıdır. Aort dekstrapozisyonu, kalp yetmezliği, kalp krizi ve diğer ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Aortic Dissection (Aort Diseksiyonu)
 • Aort diseksiyonu, aortun iç tabakasının yırtılması ve kanın aortun iç ve orta katmanları arasında dolaşmasıdır. Aort diseksiyonu, yaşamı tehdit eden bir durumdur ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Aort diseksiyonunun belirtileri arasında göğüste ani ve şiddetli ağrı, sırt ağrısı, baş dönmesi, bayılma ve bulantı yer alır. Aort diseksiyonunun en yaygın nedeni, ateroskleroz adı verilen bir durumdur. Ateroskleroz, aortun duvarında plak birikimi ile karakterizedir. Aort diseksiyonunun diğer nedenleri arasında yüksek tansiyon, travma ve bağ dokusu bozuklukları yer alır. 

Aortic Insufficiency (Aortik İnsufisiensi)
 • Aortik yetmezlik, aort kapağının tamamen kapanmaması ve kanın aorttan geriye doğru akmasına neden olmasıdır. Aortik yetmezlik, kalp yetmezliğine ve diğer ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Aortik yetmezliğin en yaygın nedeni, aterosklerozdur. Ateroskleroz, aort kapağının sertleşmesine ve kalınlaşmasına neden olabilir. Aortik yetmezliğin diğer nedenleri arasında yüksek tansiyon, travma ve bağ dokusu bozuklukları yer alır. 

Aortic Stenosis (Aortik Stenoz)
 • Aortik stenoz, aort kapağının daralması ve kanın aorttan geçmesini zorlaştırmasıdır. Aortik stenoz, kalp yetmezliğine ve diğer ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Aortik stenozun en yaygın nedeni, aterosklerozdur. Ateroskleroz, aort kapağının sertleşmesine ve kalınlaşmasına neden olabilir. Aortik stenozun diğer nedenleri arasında yüksek tansiyon, travma ve bağ dokusu bozuklukları yer alır. 
Apex cordis 
 • Apeks cordis, kalbin en alt noktasıdır. Apeks cordis, sol göğüs kafesinin sol alt kısmında bulunur. Apeks cordis, kalp atışının hissedilebildiği yerdir. 

Aritmi - arrhythmia 
 • Aritmi, kalp atış hızının normalden hızlı, yavaş veya düzensiz olmasıdır. Aritmi, kalp yetmezliğine, felce ve hatta ölüme yol açabilecek ciddi bir durumdur. Aritminin birçok nedeni vardır, bunlar arasında yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kalp kapak hastalığı, kalp krizi ve ilaçlar bulunur. 

Arteria 
 • Arteriler, kalbin pompaladığı kanı vücut dokularına taşıyan kan damarlarıdır. Arteriler, kalın duvarlı ve elastiktir. Arterilerin görevi, kanı vücut dokularına hızlı bir şekilde ve yüksek basınçla taşımaktır. Arterilerin en önemlileri, aort, pulmoner arter ve koroner arterlerdir. 

Arteriola (Arteryol)
 • Arteriolalar, arterileri kılcal damarlara bağlayan küçük kan damarlarıdır. Arteriolalar, kanın basıncını ve akışını kontrol eder. Arteriolaların görevi, kanı kılcal damarlara yavaş bir şekilde ve düşük basınçla dağıtmaktır. 

Arteriovenöz Fistül (Arteriovenöz Fistül)
 • Arteriovenöz fistül, bir arterin bir venle doğrudan bağlantı kurmasıdır. Arteriovenöz fistül, kanın doğrudan bir arterden bir vene akmasına neden olur. Arteriovenöz fistül, genellikle doğumda veya yaralanma nedeniyle ortaya çıkar. Arteriovenöz fistül, kan basıncında artışa, kanama riskinde artışa ve diğer komplikasyonlara yol açabilir. 

Asistol - asystole 
 • Asistol, kalbin hiç atmamasıdır. Asistol, yaşamı tehdit eden bir durumdur ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Asistolun nedenleri arasında kalp krizi, elektrik çarpması, zehirlenme ve aşırı doz ilaçlar yer alır.

Ateroskleroz - atherosclerosis 
 • Ateroskleroz, kan damarlarının duvarlarında plak birikimi ile karakterize edilen bir durumdur. Plak, kolesterol, yağ, kalsiyum ve diğer maddelerin birikmesinden oluşur. Ateroskleroz, kardiyovasküler hastalıkların en yaygın nedenidir. Ateroskleroz, kalp krizi, felç, periferik arter hastalığı ve böbrek hastalığı gibi durumlara yol açabilir.

Aterom - atherosclerosis 
 • Aterom, aterosklerozun bir sonucu olarak oluşan plakların bir parçasıdır. Aterom, kolesterol, yağ, kalsiyum ve diğer maddelerin birikmesinden oluşur. Aterom, kan damarlarının duvarını kalınlaştırır ve daraltır. Aterom, kalp krizi, felç ve diğer ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Atrial Fibrillation (Atriyal Fibrilasyon)
 • Atriyal fibrilasyon, kalbin üst odacıkları olan kulakçıkların düzensiz ve hızlı bir şekilde kasılmasıdır. Atriyal fibrilasyon, kanın kulakçıklarda birikmesine neden olur. Bu, kan pıhtılarının oluşma riskini artırır. Atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği, felç ve diğer ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Atriyal Septal Defekt - atrial Septal Defect 
 • Atriyal septal defekt, kalbin kulakçıklarını ayıran septumda bir deliktir. Atriyal septal defekt, kanın bir kulakçıktan diğerine akmasına neden olur. Atriyal septal defekt, kalp yetmezliği, felç ve diğer ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Atrial Septal Defect Correction (Atriyal Septal Defekt Korreksiyonu)
 • Atriyal septal defekt düzeltmesi, atriyal septal defektin cerrahi olarak onarılmasıdır. Atriyal septal defekt düzeltmesi, genellikle bebeklik veya çocukluk döneminde yapılır. Atriyal septal defekt düzeltmesi, atriyal septal defektin neden olduğu komplikasyonları önlemeye yardımcı olur.

Atrioventricular Block (Atriyoventriküler Blok)
 • Atriyoventriküler blok, kalbin üst ve alt odacıkları arasındaki iletişimin bozulmasıdır. Atriyoventriküler blok, kalp atış hızının yavaşlamasına veya düzensiz olmasına neden olabilir. Atriyoventriküler blok, kalp yetmezliği, felç ve diğer ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
Atrium (Atriyum)
 • Atriyum, kalbin üst odacıklarıdır. Atriyumlar, kanı ventriküllere pompalar. Atriyumlar, sağ atriyum ve sol atriyum olmak üzere iki tanedir.

Atrium Dexter (Atriyum Dekster)
 • Atriyum dekster, kalbin sağ tarafında bulunan atriyumdur. Atriyum dekster, kanı sağ ventriküle pompalar.

Atrium Diastole (Atriyum Diyastolü)
 • Atriyum diyastolü, atriyumların gevşemesi ve kanla dolmasıdır. Atriyum diyastolü, kalp atış döngüsünün bir parçasıdır.

Atrium Sinister (Left atrium)
 • Atriyum sinister, kalbin sol tarafında bulunan atriyumdur. Atriyum sinister, kanı sol ventriküle pompalar.

Atrium Systole 
 • Atriyum sistolu, atriyumların kasılması ve kanı ventriküllere pompalaması halidir. Atriyum sistolu, kalp atış döngüsünün bir parçasıdır.

Basis Cordis (Base of the heart)
 • Basis cordis, kalbin alt kısmıdır. Basis cordis, göğüs kafesinin arkasında bulunur. Basis cordis, kalp atışının hissedilebildiği yerdir.

Bradikardi - bradycardia (Slow heart rate)
 • Bradikardi, kalp atış hızının normalden daha yavaş olmasıdır. Bradikardi, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı, kalp krizi ve ilaçlar gibi birçok nedenden kaynaklanabilir.

Buerger Hastalığı (Burger Hastalığı)
 • Buerger hastalığı, ayak ve bacaklardaki küçük kan damarlarının iltihaplanması ve daralmasıdır. Buerger hastalığı, sigara içen kişilerde daha yaygındır. Buerger hastalığı, ayak ve bacak ağrısı, uyuşma ve soğukluk gibi belirtilere neden olabilir. Buerger hastalığı, tedavi edilmezse kangren ve uzuv kaybına yol açabilir.

Bypass - Surgical revascularization
 • Baypas, kanın normal akışını engelleyen bir tıkanıklığın etrafından dolaşmasına izin veren bir cerrahi prosedürdür. Baypas, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı ve karaciğer hastalığı gibi durumların tedavisinde kullanılır.

Kanülasyon - Cannulation (Insertion of a catheter)
 • Kanülasyon, bir kan damarına veya organa bir tüp yerleştirme işlemidir. Kanülasyon, kan alma, sıvı verme veya ilaç verme gibi işlemler için kullanılır.

Kapiller - capillare (Smallest blood vessel)
 • Kapillerler, kılcal damarlardır. Kapillerler, kanın dokulara ve hücrelere ulaşmasını sağlar. Kapillerler, vücudun her yerinde bulunur.

Cardiac Edema (Kardiyak Ödem)
 • Kardiyak ödem, kalbin yeterince kan pompalamaması nedeniyle vücudun dokularında sıvı birikmesidir. Kardiyak ödem, kalp yetmezliğinin bir belirtisidir. Kardiyak ödem, ayaklarda, bacaklarda, karın bölgesinde ve yüzde şişlik olarak görülür.

Cardiac Syncope (Kardiyak Sinkop)
 • Kardiyak senkop, kalbin geçici olarak durması veya kalp atış hızının çok yavaşlaması nedeniyle bilincin kaybıdır. Kardiyak senkop, kalp krizinin bir belirtisi olabilir. Kardiyak senkop, ani baş dönmesi, bayılma, bulantı ve kusma gibi belirtilerle görülür.

Cardia (Kardya)
 • Kardya, midenin başlangıç kısmının adı verilen bir bölümdür. Kardiya, yemek borusunun mideyle birleştiği yerdir.

Cardiac Output (Kardiyak Output)
 • Kardiyak output, kalp tarafından dakikada pompalanan kan miktarıdır. Kardiyak output, kalp atış hızı ve kalp debisi ile belirlenir. Kardiyak output, vücuttaki dokuların ve organların ihtiyaç duyduğu oksijen ve besin maddelerini taşımak için önemlidir.

Cardiac Valve Replacement (Kardiyak Valf Replasmanı)
 • Kardiyak valf replasmanı, kalp kapaklarından birinin veya birkaçının cerrahi olarak değiştirilmesi işlemidir. Kardiyak valf replasmanı, kalp kapak hastalığı olan kişilerde yapılır. Kalp kapak hastalığı, kalp kapakçıklarının düzgün çalışmaması durumudur. Kalp kapak hastalığı, kalp yetmezliğine ve diğer ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Cardiac Arrest (Kardiyak Arest)
 • Kardiyak arrest, kalbin durması durumudur. Kardiyak arrest, acil tıbbi müdahale gerektiren yaşamı tehdit eden bir durumdur. Kardiyak arrest, kalp krizi, elektrik çarpması, zehirlenme ve aşırı doz ilaçlar gibi birçok nedenden kaynaklanabilir.

Kardiyak Aritmi - Cardiac Arrhythmia 
 • Kardiyak aritmi, kalp atış hızının normalden hızlı, yavaş veya düzensiz olmasıdır. Kardiyak aritmi, kalp yetmezliğine, felce ve hatta ölüme yol açabilecek ciddi bir durumdur. Aritminin birçok nedeni vardır, bunlar arasında yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kalp kapak hastalığı, kalp krizi ve ilaçlar bulunur.

Kardiyak Biyopsi -Cardiac Biopsy 
 • Kardiyak biyopsi, kalbin bir kısmından doku örneği alınması işlemidir. Kardiyak biyopsi, kalp hastalığı teşhisi için kullanılır. Kardiyak biyopsi, kalp kateterizasyonu sırasında veya cerrahi olarak yapılabilir.

Cardiac Catheterization (Kardiyak Kateterizasyonu)
 • Kardiyak kateterizasyonu, kalbe bir kateter yerleştirilmesi işlemidir. Kateter, kan damarlarından geçerek kalbe ulaşır. Kardiyak kateterizasyonu, kalp hastalığı teşhisi ve tedavisi için kullanılır. Kardiyak kateterizasyonu, kalp krizi, kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı gibi durumların tedavisinde kullanılır.

Kardiyak Masaj - Cardiac Massage 
 • Kardiyak masaj, kalbin elle masaj yapılarak kan pompalanması işlemidir. Kardiyak masaj, kalp krizi geçiren kişilerde hayati önem taşır. Kardiyak masaj, kalp krizi geçiren kişinin hayatta kalmasını sağlayabilir.

Kardiyak Transplantasyon - Cardiac Transplantation 
 • Kardiyak transplantasyon, kalp nakli işlemidir. Kardiyak transplantasyon, kalp yetmezliği olan kişilerde son çare olarak uygulanır. Kardiyak transplantasyon, kalp yetmezliği olan kişinin hayatını kurtarabilir.

Cardialgia - Kardyalji 
 • Kardyalji, kalp ağrısı durumudur. Kardiyalji, kalp hastalığı olan kişilerde görülür. Kardiyalji, göğüste sıkışma, ağrı veya baskı hissi olarak görülür. Kardiyalji, kalp krizinin bir belirtisi olabilir.
Kardiyektazi - Cardiectosis 
 • Kardiyektazi, kalp kasının veya kalp kapakçıklarının genişlemesidir. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve gebelik gibi bir dizi faktörden kaynaklanabilir.

Kardiyodini - Cardiodynia 
 • Kardiyodini, göğüste hissedilen bir ağrı veya rahatsızlıktır. Kalp hastalığı, göğüs ağrısı ve stres gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Kardiyojenik Şok - Cardiogenic Shock
 • Kardiyojenik şok, kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kan pompalayamadığı hayatı tehdit eden bir durumdur. Kalp yetmezliğinin yaygın bir komplikasyonudur.

Kardiyohepatomegali - Cardiohepatomegaly 
 • Kardiyohepatomegali, kalp ve karaciğerin büyümesidir. Kalp yetmezliği ve karaciğer hastalığının yaygın bir semptomudur.

Kardiyomegali - Cardiomegaly 
 • Kardiyomegali, kalbin büyümesidir. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve gebelik gibi bir dizi faktörden kaynaklanabilir.

Kardiyomiyopati - Cardiomyopathy
 • Kardiyomiyopati, kalbin kasını zayıflatarak kalbin kanı etkin bir şekilde pompalamasını zorlaştıran bir hastalıktır. Enfeksiyon, genetik ve toksinler gibi bir dizi faktörden kaynaklanabilir.

Kardyonöroz - Cardioneurosis
 • Kardyonöroz, kalp hastalığına bağlı anksiyete, panik atakları ve diğer psikolojik semptomlarla karakterize bir durumdur.

Kardiyopalmus - Cardiopalmus 
 • Kardiyopalmus, genellikle göğüste çarpıntı veya çarpıntı hissi eşliğinde hızlı kalp atışıdır. Stres, anksiyete ve kafein gibi bir dizi faktörden kaynaklanabilir.

Kardiyopati - Cardiopathy 
 • Kardiyopati, kalbin herhangi bir hastalığı için kullanılan genel bir terimdir.

Kardiyopleji - Cardioplegia 
 • Kardiyopleji, ameliyat sırasında kalbi durdurmak için kullanılan bir solüsyondur.

Kardiyopoludizm - Cardiopoludism 
 • Kardiyopoludizm, hızlı kalp hızı, terleme ve baş dönmesi ile karakterize bir durumdur. Genellikle stres veya anksiyeteden kaynaklanır.

Kardiyoptoz - Cardioptosia
 • Kardiyoptoz, kalbin prolapsusu veya aşağı doğru yer değiştirmesidir. Kalp yetmezliği ve göğüs travması gibi bir dizi faktörden kaynaklanabilen nadir bir durumdur.
Kardiyoreksi - Cardiorrhexis 
 • Kalp yırtılması

Kardiyospazm - Cardiospasm
 • Kalp krampı

Kardyotireotoksikoz - Cardiothyreotoxicosis 
 • Kalp ve tiroid bezinin aşırı aktif olması sonucu ortaya çıkan bir durum

Kardiyotomi - Cardiotomy 
 • Kalbi açma ameliyatı

Kardiyovasküler Sistem - Cardiovascular System
 • Kalp ve damar sistemi

Kardiyoversiyon - Cardioversion 
 • Anormal kalp ritmini normal hale döndürmek için kullanılan bir tedavi

Kardit - Carditis 
 • Kalp iltihabı
Karsinoid Kardiyopati - Carcinoma Cardiopathy 
 • Karsinoid kardiyopati, karsinoid sendromu olan kişilerde görülen bir kalp hastalığıdır. Karsinoid sendromu, bağırsaklarda veya başka bir yerde bulunan ve serotonin adı verilen bir hormon salgılayan bir tümörün neden olduğu bir durumdur. Serotonin, kalp kasına zarar verebilir ve kalp yetmezliğine yol açabilir. 
Serebral Anemi - Cerebral Anemia
 • Serebral anemi, beyne giden kan akışının azalması veya durması nedeniyle oluşan bir durumdur. Bu durum, felç, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi çeşitli semptomlara neden olabilir. 
Sirkulasyon - Circulation 
 • Dolaşım, kanın vücudun dokularına ve organlarına pompalanması sürecidir. Dolaşım, kalp, kan damarları ve kan tarafından sağlanır. 
Klodikasyo İntermittens - Claudication Intermittens 
 • İntermittan claudikasyon, yürürken veya egzersiz yaparken bacaklarda ağrı veya kramp gelişmesidir. Ağrı, dinlendikten sonra geçer. İntermittan claudikasyon, genellikle bacaklardaki kan damarlarının daralması veya tıkanması nedeniyle oluşur. 
Konjesyon - Congestive 
 • Konjesyon, sıvının dokularda veya boşluklarda birikmesi durumudur. Konjesyon, kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği veya böbrek yetmezliği gibi çeşitli durumlardan kaynaklanabilir. 
Konjestif Kardiak Defektum  - Congestive Cardiac Defectum
 • Konjestif kardiak defektum, kalbin bir kısmının veya tümünün kan pompalama yeteneğini kaybetmesidir. Konjestif kardiak defektum, kalp yetmezliğine yol açabilir. 
Kor - Cor 
 • Kor, Latince'de "kalp" anlamına gelen bir kelimedir.

Cor Pulmonale 
 • Cor pulmonale, akciğerlerdeki kan damarlarının daralması veya tıkanması nedeniyle oluşan bir kalp hastalığıdır. Cor pulmonale, pulmoner hipertansiyona yol açabilir. 
Cor Triatriatum 
 • Cor triatriatum, kalbin sol atriyumunun üç odacıklı olduğu bir doğum kusurudur. Cor triatriatum, akciğerlere giden kan akışının azalmasına veya durmasına neden olabilir. 
Cor Triloculare 
 • Cor triloculare, kalbin sol atriyumunun dört odacıklı olduğu bir doğum kusurudur. Cor triloculare, akciğerlere giden kan akışının azalmasına veya durmasına neden olabilir. 
Koroner bypass ameliyatı - Coronary Bypass Operation 
 • Koroner bypass ameliyatı, koroner arterlerin tıkanması veya daralması nedeniyle oluşan kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılan bir ameliyattır. Koroner bypass ameliyatında, sağlıklı bir damar başka bir damara bağlanarak kan akışını yeniden yönlendirir. 
Kuspid - Cusp 
 • Kuspid, kalbin valflerinde bulunan üçgen şeklindeki yaprakçıklardır. Kuspidler, kanın bir yönde akmasını sağlayarak kalbin doğru şekilde çalışmasını sağlar.

Siyanoz - Cyanosis 
 • Cilt, mukoza ve tırnakların mavimsi bir renk almasıdır. Siyanoz, kandaki oksijen seviyesinin düşük olmasından kaynaklanır.

Dekanülasyon - Decannulation 
 • Bir kateterin veya tüpün vücuttan çıkarılması işlemidir. Dekanülasyon, genellikle bir hastanın durumunun iyileşmesi veya tedavinin tamamlanması durumunda yapılır.

Derin Ven Trombozu - Deep Vena Thrombosis
 • Derin venlerde kanın pıhtılaşmasıdır. Derin ven trombozu, genellikle bacaklarda görülür.

Diyastol - Diastole 
 • Kalbin gevşemesi ve kanın kalbe dolması aşamasıdır. Diyastol, kalp atış döngüsünün bir parçasıdır.

Dijitalleşme - Digitalisation 
 • Kalbin çalışmasını düzenlemek için dijital ajanların kullanılmasıdır. Dijital ajanlar, kalp atış hızını yavaşlatarak ve kan basıncını düşürerek çalışır.

Duktus Arteriyozus - Ductus Arteriosus 
 • Fetal hayatta, akciğerlere giden kan akışını sağlayan bir damardır. Doğumdan sonra, ductus arteriosus normalde kapanır. Ductus arteriosusun açık kalması, akciğer hipertansiyonuna yol açabilir.

Duktus Venosus Doppler  - Ductus Venosus Doppler 
 • Fetal hayatta, ductus venosus adı verilen bir damar aracılığıyla karaciğerden kalbe kan akar. Ductus venosus Doppler, ductus venosusun açıklığını ve kan akışını değerlendirmek için kullanılan bir testtir.

Eisenmenger Sendromu - Eisenmenger Syndrome 
 • Pulmoner hipertansiyonun komplikasyonu olarak gelişen bir durumdur. Eisenmenger sendromu, akciğerlere giden kan akışının azalmasına neden olur.

Embolizm - Embolism 
 • Bir kan pıhtısı, yağ parçası veya diğer yabancı maddenin kan damarlarında dolaşması ve tıkanması durumudur. Embolizm, felç, kalp krizi ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Endarterektomi - Endarterectomy 
 • Bir damardaki iç duvarın çıkarılması işlemidir. Endarterektomi, genellikle ateroskleroz nedeniyle daralan veya tıkanan arterlerin tedavisinde kullanılır.

Endokardit - Endocarditis 
 • Kalbin iç yüzeyinin iltihaplanması durumudur. Endokardit, bakteri, mantar veya virüs gibi enfeksiyonlardan kaynaklanabilir.
Endocardium (Endokardyum)
 • Kalbin iç yüzeyini kaplayan ince bir zardır. Endokardyum, kalbin valflerini ve kalp kasını korur.

Essential Hypertension (Esansiyel Hipertansiyon): 
 • Kan basıncının nedensiz olarak yükselmesidir. Esansiyel hipertansiyon, kan basıncının 140/90 mmHg veya daha yüksek olduğu durumlarda kullanılır.

Extra Corporeal Circulation (Ekstra Korporeal Sirkulasyon) (Ecc Systema): 
 • Kalbin dışındaki bir makine tarafından kanın pompalanmasıdır. Ekstrakorporeal sirkülasyon, kalp krizi veya kalp ameliyatı gibi durumlarda kullanılır.

Extrasystole (Ekstrasistol): Kalbin normal ritminde ek bir kalp atışıdır. 
 • Ekstrasistol, genellikle zararsızdır, ancak bazen kalp çarpıntısına veya çarpıntısına neden olabilir.

Fallot Tetralogy (Fallot Tetrolojisi): 
 • Doğumdan itibaren kalpte bulunan dört kusurun bir kombinasyonudur. Fallot tetrolojisi, pulmoner stenoz, ventriküler septal defekt, aort anomalisi ve sağ ventrikül hipertrofisinden oluşur.

Funiculus Umbilicalis (Funikulus Umbilikalis): Göbek bağının kordon kısmıdır. Göbek bağı, fetüse besin ve oksijen taşır.

Hemopericardium (Hemoperikardiyum): 
 • Perikard boşluğunda kan birikmesidir. Hemoperikardiyum, travma, kalp ameliyatı veya kalp krizinden kaynaklanabilir.

Hipertrofi: 
 • Bir organ veya dokunun normal boyutundan büyümesidir. Hipertrofi, kas eğitimi veya hormonal değişiklikler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Homeostasi (Homestazi): 
 • Vücudun iç ortamını dengede tutmasıdır. Homeostasi, vücut sıcaklığı, kan şekeri seviyesi ve asit-baz dengesi gibi çeşitli faktörleri düzenler.

Hypertension ( Hipertansiyon): 
 • Kan basıncının olması gereken düzeyden yüksek olmasıdır. Hipertansiyon, kalp hastalığı, felç ve böbrek hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Hypovolemic Shock (Hipovolemik Şok): 
Vücudun kan hacminin azalması sonucu oluşan bir durumdur. Hipovolemik şok, kan kaybı, aşırı sıvı kaybı veya yanık gibi durumlardan kaynaklanabilir.

Interventricular Septum (İnterventriküler Septum): 
 • Kalbin iki ventrikülü arasında bulunan bir duvardır. İnterventriküler septum, ventriküller arasında kanın karışmasını önler.

Interventriculare Septum (İnterventrikulare Septum): 
 • İnterventriküler septum için kullanılan alternatif bir terimdir.

Intraaortik Balon Pompası: 
 • Kalp krizi veya kalp ameliyatı gibi durumlarda kalbe kan akışını artırmak için kullanılan bir pompadır. Intraaortik balon pompası, aort arterine yerleştirilir ve balon periyodik olarak şişirilip söndürülür.

Intravascular (Intravasküler): 
 • Damar içinde anlamına gelir.

Ischemıa (İskemi): 
 • Dokulara yeterli kan akışının sağlanamaması durumudur. İskemi, dokuların oksijen ve besin alımını azaltır ve doku hasarına yol açabilir.

Ischemic Cardiopathy (İskemik Kardyopati): 
 • Kalp kasının oksijen eksikliği nedeniyle hasar görmesi durumudur. İskemik kardiyopati, kalp krizinin en yaygın nedenidir.

Ischemic Cor Defectum (İskemik Kor Defektum): 
 • Kalpteki bir kusurun neden olduğu iskemi durumudur. İskemik kor defektum, kalp krizine veya kalp yetmezliğine yol açabilir.

Ischemic (İskemik): İskemi ile ilgili anlamına gelir.

Lymphatic Circulation (Limfatik Sirkulasyon): 
 • Lenf sıvısının vücutta dolaşmasıdır. Lenf sıvısı, atık maddeleri ve fazla sıvıyı dokulardan toplar ve kan dolaşımına geri döndürür.

Median Sternotomy (Medyan Sternotomi): 
 • Göğüs kemiğinin ortasından yapılan bir kesidir. Median sternotomi, genellikle kalp ameliyatı için kullanılır.

Mediastinum (Mediyastinum): 
 • Göğüs boşluğunun ortasındaki bölgedir. Mediastinum, kalbi, akciğerleri, yemek borusunu ve diğer önemli organları içerir.

Mitral Commissurotomy (Mitral Komisürotomi): 
 • Mitral kapaktaki yapışıklıkların kesilip açılması işlemidir. Mitral komisürotomi, mitral kapak yetmezliği tedavisinde kullanılır.

Mitral Incompetence (Mitral İnkompetens): 
 • Mitral kapağın düzgün kapanmaması durumudur. Mitral inkompetans, kanın mitral kapaktan geriye kaçmasına neden olur.

Mitral Regurgitation (Mitral Regurjitasyon): 
 • Mitral kapaktan geriye kaçan kan anlamına gelir. Mitral regurjitasyon, mitral inkompetansın bir belirtisidir.

Mitral Stenosis (Mitral Stenoz): 
 • Mitral kapağın daralması durumudur. Mitral stenoz, kanın mitral kapaktan geçmesini zorlaştırır.

Mitral Valve Prolapse (Mitral Valf Prolaps): 
 • Mitral kapağın normalden fazla dışarı doğru çıkması durumudur. Mitral valf prolaps, genellikle zararsızdır, ancak bazen mitral regurjitasyona neden olabilir.

Mitral Valve Reconstruction (Mitral Valf Rekonstrüksiyonu): 
 • Mitral kapağın hasarlı kısımlarının onarılması işlemidir. Mitral valf rekonstrüksiyonu, mitral kapak yetmezliği tedavisinde kullanılır.

Mitral Valve Valvotomy (Mitral Valvotomi): 
 • Mitral kapağın kesilerek açılması işlemidir. Mitral valvotomy, mitral kapak stenosisu tedavisinde kullanılır.

Murmur (Murmur): 
 • Kalbin normal kalp atışlarının dışında duyulan sestir. Murmur, kalp kapak sorunları, kalp yetmezliği veya diğer kalp hastalıklarının belirtisi olabilir.
Myocard Infarctus (Myokard Enfarktüsü): 
 • Kalp kasının oksijen eksikliği nedeniyle ölmesi durumudur. Myokard enfarktüsü, kalp krizinin en yaygın belirtisidir.

Myocarditis (Miyokardit): 
 • Kalp kasının iltihaplanması durumudur. Miyokardit, bakteri, virüs veya mantar enfeksiyonlarından kaynaklanabilir.

Myocardium (Miokardyum): 
 • Kalbin kas tabakasıdır. Miyokardyum, kalbin kan pompalamasını sağlar.

Myocardosis (Miyokardoz): 
 • Kalp kasının kalınlaşması ve sertleşmesidir. Miyokardoz, kalp yetmezliğine yol açabilir.

Myxoma (Miksoma): 
 • Kalpte oluşan iyi huylu bir tümördür. Miksoma, kalp kapakçıklarında veya kalbin diğer bölgelerinde bulunabilir.

Nekroz: 
 • Dokuların ölmesi durumudur. Nekroz, iskemi, enfeksiyon veya yaralanma gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Neurogenic Hypotension (Nörojenik Hipotansiyon): 
 • Beyin hasarı veya travması nedeniyle kan basıncının düşmesidir. Nörojenik hipotansiyon, şok ve ölüme yol açabilir.

Orthostatic Hypotension (Ortostatik Hipotansiyon): 
 • Ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesidir. Ortostatik hipotansiyon, sıvı kaybı, ilaç kullanımı veya diğer faktörlerden kaynaklanabilir.

Pacemaker (Pacemaker): 
 • Kalbin normal ritmini sağlamak için kullanılan bir cihazdır. Pacemaker, kalp pili olarak da bilinir.

Paroxysmal Atrial Tachycardia (Paroksismal Atrial Takikardi): 
 • Atriyumların ani ve düzensiz atması durumudur. Paroksismal atrial takikardi, genellikle birkaç dakika içinde kendiliğinden geçer.

Patent Ductus Arteriosus (Patent Duktus Arteriyozus): 
 • Fetal hayatta, akciğerlere giden kan akışını sağlayan bir damardır. Doğumdan sonra, ductus arteriosus normalde kapanır. Patent ductus arteriosus, akciğer hipertansiyonuna yol açabilir.

Percutaneous Transluminale Angioplasty (Perkütan Transluminal Anjiyoplasti): 
 • Daralmış veya tıkanmış arterlerin balonla genişletilmesi işlemidir. Perkütan transluminal anjiyoplasti, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı ve diğer arter hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Perfusion (Perfüzyon): 
 • Dokulara kanın akışı durumudur. Perfüzyon, dokuların oksijen ve besin alımını sağlar.

Perfusion Hypothermia (Perfüzyon Hipotermisi): 
 • Vücudun soğutulması işlemidir. Perfüzyon hipotermisi, kalp ameliyatı sırasında kalbi korumak için kullanılır.

Pericardiectomy (Perikardyektomi): 
 • Perikardiyumun bir kısmının veya tamamının çıkarılması işlemidir. Perikardiyektomi, perikardit veya efüzyon tedavisinde kullanılır.

Pericarditis (Perikardit): 
 • Perikardiyumun iltihaplanması durumudur. Perikardit, bakteri, virüs veya mantar enfeksiyonlarından kaynaklanabilir.

Pericardium (Perikardyum): 
 • Kalbi saran iki katlı bir zardır. Perikardiyum, kalbi korur ve kalp zarının kayganlığını sağlar.

Phlebitis (Flebit): 
 • Bir damarın iltihaplanması durumudur. Flebit, en sık bacaklardaki damarlarda görülür.
Phlebos (Flebos): 
 • Damar anlamına gelir.

Plication (Plikasyon): 
 • Katlanma veya katlama anlamına gelir.

Primer Hipertansiyon 
 • Nedeni bilinmeyen hipertansiyon anlamına gelir.

Pulmonary Circulation ( Pulmoner Sirkulasyon)-Küçük Dolaşım 
 • Kalbin sağ tarafından akciğerlere giden ve akciğerlerden tekrar kalbin sol tarafına dönen kan dolaşımıdır.

Pulmonary Insuffiency (Pulmoner İnsüfiensi) 
 • Akciğerlerin yeterli oksijen alımını veya kanın yeterince karbondioksit vermesini sağlayamaması durumudur.

Pulmonary Stenosis (Pulmoner Stenoz ) 
 • Akciğer kapağının daralması durumudur.

Pulmonary Valvotomy(Pulmonary Valvotomi) 
 • Akciğer kapağının kesilerek açılması işlemidir.

Pulpıtatıon(Palpitasyon)
 • Kalp atışlarının normalden daha hızlı, güçlü veya düzensiz hissedilmesi durumudur.

Puls (Pals) 
 • Kalp atışlarının hissedilmesidir.

Pulsus Alternas (Pulsus Alternas)
 • Her kalp atışındaki kan basıncının değiştiği bir tür nabızdır.

Pulsus Anadıcrotısm (Pulsus Anadikrotizm)
 • Her kalp atışındaki kan basıncının arttığı bir tür nabızdır.

Pulsus Bısferıens (Pulsus Bisferiens ) 
 • Her kalp atışında iki yüksek kan basıncı dalgası hissedilen bir tür nabızdır.

Pulsus Corrıgan ( Pulsus Korrigan)
 • Sol ventrikülün yetersizliği nedeniyle oluşan bir tür nabızdır.

Pulsus Fılıform ( Pulsus Filiform ) 
 • Çok zayıf ve düzensiz bir nabızdır.

Pulsus Paradoksus (Pulsus Paradoksus)
 • Solunum sırasında kan basıncının değiştiği bir tür nabızdır.

Raynaud Hastalığı (Reyno Hastalığı)
 • El ve ayak parmaklarında kan akışını etkileyen bir hastalıktır.

Repolarization (Repolarizasyon)
 • EKG'de kalp kasının kasılması sırasındaki depolarizasyondan sonra tekrar polarize olması durumudur.

Salvo Extrasystole (Salvo Ekstrasistol)
 • Kalbin normal ritminde birden fazla ekstrasistol olması durumudur.

Seconder Hipertansiyon 
 • Alkol, sigara, böbrek hastalığı veya diğer bazı faktörlerden kaynaklanan hipertansiyondur.

Septic Shock (Septik Şok ) 
 • Enfeksiyona bağlı olarak kan dolaşımının çökmesi durumudur.


Septum Interatriale ( Septum İnteratriyal)
 • Kalbin iki kulakçığı arasındaki duvardır.

Shock (Şok)
 • Vücudun dokularına yeterli miktarda oksijen ve besin sağlayamaması durumudur.

Sınus Arrest (Sinus Arrest)
 • Sinus düğümünün durması durumudur. Sinus düğümü, kalbin normal ritmini sağlayan bir yapıdır.

Sinister Pulmonary Arteria ( Sinister Pulmoner Arter )
 • Kalbin sağ karıncığından akciğerlere giden ana atardamardır.

Sinister Pulmonary Vena ( Sinister Pulmoner Ven )
 • Akciğerlerden kalbin sol karıncığına dönen ana toplardamardır.

Systemic Circulation (Sistemik Sirkulasyon) - Büyük Dolaşım 
 • Kalbin sol tarafından vücuda giden ve vücuttan tekrar kalbin sağ tarafına dönen kan dolaşımıdır.

Systole (Sistol)
 • Kalbin kasılması ve kanın atardamarlara pompalanması durumudur.

Tachycardıa (Takikardi)
 • Kalbin normalden daha hızlı atması durumudur.

Teratojenik 
 • Doğumsal kusurlara neden olabilen bir madde veya durumdur.

Thromboendarterectomy (Tromboendarterektomi)
 • Daralmış veya tıkanmış bir damarın balonla genişletilmesi ve içinde oluşan pıhtının temizlenmesi işlemidir.

Thrombosis ( Tromboz )
 • Damar içinde kanın pıhtılaşması durumudur.

Tricuspid Atresia ( Triküspit Atrezisi )
 • Triküspit kapağının doğuştan kapalı olması durumudur. Triküspit kapağı, kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasında bulunur.

Tricuspid Incompetence ( Triküspit İnkompetens) 
 • Triküspit kapağının düzgün kapanmaması durumudur. Bu durum, kanın sağ kulakçığa geri kaçmasına neden olur.

Tricuspid Regurgitation ( Triküspid Regurjitasyon) 
 • Triküspit kapağının düzgün kapanmaması nedeniyle kanın sağ kulakçığa geri kaçması durumudur.

Tricuspid Stenosis
 • Triküspit kapağının daralması durumudur. Bu durum, kanın sağ karıncığa geçmesini zorlaştırır.

Tunica Externa 
 • Damarın en dış tabakası olan bağ dokudur.

Tunica Intima 
 • Damarın en iç tabakası olan zardır. Bu zar, kanın damar içinden sızmasını önler.

Tunica Media 
 • Damarın orta tabakası olan kas tabakası. Bu tabaka, kanın damarda akışını düzenler.

Valva (Valf)
 • İki doku parçasının oluşturduğu ve kanın tek yönlü akmasını sağlayan yapı.

Valva Aorta (Valf Aort)
 • Kalbin sol karıncığından aort damarına giden ana atardamarın üzerindeki kapak.

Valva Bicuspidalis ( Valf Bikuspidalis )
 • Kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında bulunan kapak. Bu kapak, mitral kapak olarak da bilinir.

Valva Tricuspidalis 
 • Kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasında bulunan kapak.

Valva Turunchi Pulmonaris 
 • Kalbin sağ karıncığından akciğerlere giden pulmoner damarlara giden ana atardamarın üzerindeki kapak.

Valva Mitrale 
 • Kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında bulunan kapak. Bu kapak, bikuspid kapak olarak da bilinir.

Varix (Variks)
 • Damar duvarının genişlemesi ve kıvrılmasıyla oluşan damar hastalığı.

Vasoconstrıctıon (Vasokonstriksiyon)
 • Damarların daralması durumu. Bu durum, kan basıncının artmasına neden olur.

Vazoconstriction (Vazokonstriksiyon)
 • Damarların daralması durumu.

Vasodilatasyon (Vasodilatasyon)
 • Damarların genişlemesi durumu. Bu durum, kan basıncının düşmesine neden olur.

Vena (Ven)
 • Kalbe kan getiren damar.
Vena Cava Inferior 
 • Vücudun alt kısmından kalbe kan getiren ana toplardamar.

Vena Cava Superior 
 • Vücudun üst kısmından kalbe kan getiren ana toplardamar.

Ventricular Aneurysma (Ventriküler Anevrizma)
 • Kalp karıncıklarının birinde oluşan baloncuk şeklindeki yapı.

Ventricular Aneurysmectomy (Ventrikuler Anevrizmektomi)
 • Ventriküler anevrizmanın cerrahi olarak çıkarılması işlemi.

Ventricular Fibrillation (Ventriküler Fibrilasyon)-Vf
 • Kalp karıncıklarının düzensiz ve koordinesiz kasılması durumu. Bu durum, kalp durmasına neden olabilir.

Ventricular Septal Defect (Ventriküler Septal Defekt)-Vsd 
 • Kalbin iki karıncığı arasındaki septumun (bölme) tam olarak kapanamaması durumu. Bu durum, kanın bir karıncıktan diğerine geçmesine neden olur.

Ventricular Septal Defect Correction (Ventrikül Septal Defekt Korreksiyonu)
 • Ventriküler septal defektin cerrahi olarak düzeltilmesi işlemi.

Ventricular Tachycardia (Ventriküler Takikardi)
 • Kalp karıncıklarının normalden daha hızlı atması durumu.

Ventriculus ( Ventrikül )
 • Kalp karıncığı.

Ventriculus Dexter (Ventrikül Dekster)
 • Kalbin sağ karıncığı.

Ventriculus Diastole ( Ventrikül Diyastolü )
 • Kalp karıncıklarının gevşemesi ve kanla dolması durumu.

Ventriculus Sinister (Ventrikül Sinister )
 • Kalbin sol karıncığı.

Ventriculus Systole ( Ventrikül Sistolu )
 • Kalp karıncıklarının kasılması ve kanın atardamarlara pompalanması durumu.

Venula (Venül)
 • Küçük toplardamar.

  V.