Vücut venleri

 Toplardamarlar – vena

Kanı kalbe taşıyan damarlardır.

2 tipi vardır,bunlar;

1-   Deri altında olan ( v. superficialis )

2-   Deriye yakın olan - v. profunda 

 

Derin venler arterlere eşlik ederler.

Yüzeysel venlerde bu durum yoktur. 

Venlerde kan akımı hızı düşüktür. Bu yüzden venlerde kanın geri dönüşünü engelleyen kapaklar vardır.


Derin venler:

 • Vena cava inferior: Vücudun alt kısmındaki kanı kalbe taşır.
 • Vena cava superior: Vücudun üst kısmındaki kanı kalbe taşır.
 • Venae femorales: Uyluktaki derin venlerdir.
 • Venae popliteae: Diz arkasındaki derin venlerdir.
 • Venae tibiales: Bacaktaki derin venlerdir.

Yüzeyel venler:

 • Vena saphena magna: Bacaktaki en büyük yüzeyel vendir.
 • Vena saphena parva: Bacaktaki ikinci en büyük yüzeyel vendir.
 • Venae cephalicae: Kollardaki yüzeyel venlerdir.
 • Venae basilicae: Kollardaki yüzeyel venlerdir. 


Büyük venler


 • v. cava superior 
  • baş, boyun, göğüs ve üst taraf 
 • v. cava inferior
  • karın,  pelvis ve alt taraf
 • v. portae hepatis 
  • sindirim sisteminde venöz kan
 • vv. pulmonales 
  • akciğerden sol atriuma
  • sağ ventrikülden akciğere

v. cava inferior

V. cava inferior, vücudun alt kısmındaki venöz kanı toplayan ve kalbin sağ kulakçığına taşıyan en büyük vendir. V. cava inferior, leğen kemiği bölgesinde bulunan v. iliaca communislerin birleşmesiyle oluşur. V. cava inferior, vücudun alt kısmında, omurganın sağ tarafında yer alır.

V. cava inferior'a dökülen damarlar şunlardır:
 • V. iliaca communis: Bu venler, her bir bacağın iç ve dış taraflarından gelen kanı toplar.
 • V. suprarenalis media: Bu ven, her bir böbrek üstü bezinden gelen kanı toplar.
 • V. renalis: Bu venler, her bir böbrekten gelen kanı toplar.
 • V. testicularis: Bu ven, her bir testisten gelen kanı toplar.
 • V. ovarica: Bu ven, her bir overden gelen kanı toplar.
 • V. lumbales: Bu venler, omurganın alt kısmından gelen kanı toplar.
 • V. rectalis superior: Bu ven, rektumun üst kısmından gelen kanı toplar.
V. cava inferior, kalbin sağ kulakçığına döküldüğünde, buradaki kanı kalbin karıncıklarına gönderir. Karıncıklar, bu kanı akciğerlere pompalar ve akciğerlerde oksijen alır. Oksijenlenmiş kan, kalbin sol kulakçığına geri döner ve buradan sol karıncıklara pompalanır. Sol karıncıklar, bu kanı vücuda pompalar ve bu şekilde kan dolaşımı devam eder.

V. cava superior

V. cava superior, vücudun üst kısmındaki venöz kanı toplayan ve kalbin sağ kulakçığına taşıyan en büyük vendir. V. cava superior, sağ koldaki v. subclavianın ve sağ boyundaki v. jugularis internanın birleşmesiyle oluşur. V. cava superior, vücudun üst kısmında, omurganın sağ tarafında yer alır.

V. cava superior'a dökülen damarlar şunlardır:
 • V. subclavia: Bu venler, her bir koldan gelen kanı toplar.
 • V. jugularis interna: Bu venler, her bir boyundan gelen kanı toplar.
 • V. azygos: Bu ven, göğüs boşluğu ve karın boşluğundaki kanı toplar.
 • V. hemiazygos: Bu ven, göğüs boşluğundaki kanı toplar.
 • V. brachiocephalica: Bu venler, v. subclavia ve v. jugularis internanın birleşmesiyle oluşur.
V. cava superior, kalbin sağ kulakçığına döküldüğünde, buradaki kanı kalbin karıncıklarına gönderir. Karıncıklar, bu kanı akciğerlere pompalar ve akciğerlerde oksijen alır. Oksijenlenmiş kan, kalbin sol kulakçığına geri döner ve buradan sol karıncıklara pompalanır. Sol karıncıklar, bu kanı vücuda pompalar ve bu şekilde kan dolaşımı devam eder.Üst ana toplar damara dökülen damarlar:

Vena brachiocephalica’ya dökülen damarlar:

Vena brachiocephalica: Baş,boyun ve üst kısım venlerinin önce buraya, buradan da vena cava superior’a döküldüğü damardır.

Vena jugularis interna : beyin, boyun ve yüzün kanlarını toplar. Vena facilis, vena lingualis ve vena thyroidea superior birleşiminden oluşur.

Vena jugularis externa: kafanın dış kısmındaki kanları toplar. Vena subclavia’ya dökülür. Vena retromandibularis ve vena auricularis posterior birleşiminden oluşur.

Baş venleri

 • v. frontalis
 • v. supraorbitalis
 • v. angularis
 • v. maxillaris
 • v. submentalis
 • v. occipitalis
 • v. temporalis superficialis
 • v. auricularis posterior
 • v. retromandibularis ( v. maxillaris + v. temporalis superficialis)
 • v. facialis ( vena supraorbitalis + v. supratrochlearis)

Boyun venleri

Boyun venleri, baş ve boyundan gelen kanı kalbe taşıyan damarlardır. Boyun venleri, iki ana gruba ayrılır:
 1. Yüzeyel boyun venleri: Bu venler, cilt ve deri altı dokulardan gelen kanı toplar.
 2. Derin boyun venleri: Bu venler, kafa ve boyundaki organlardan ve dokulardan gelen kanı toplar.

Yüzeyel boyun venleri

Yüzeyel boyun venleri, cilt ve deri altı dokulardan gelen kanı toplar. Bu venler, aşağıdakiler gibi çeşitli dallara ayrılır:
 1. V. jugularis externa: Bu ven, boynun her iki yanında bulunur ve kafanın yan taraflarından gelen kanı toplar.
 2. V. retromandibularis: Bu ven, kafanın arkasında bulunur ve kafanın arka kısmından gelen kanı toplar.
 3. V. facialis: Bu ven, yüzün ön kısmından gelir ve yüzün ön kısmından gelen kanı toplar.
 4. Derin boyun venleri

Derin boyun venleri

Derin boyun venleri, kafa ve boyundaki organlardan ve dokulardan gelen kanı toplar. Bu venler, aşağıdakiler gibi çeşitli dallara ayrılır:
 1. V. jugularis interna: Bu ven, boynun her iki yanında bulunur ve kafanın iç kısmından gelen kanı toplar.
 2. V. vertebralis: Bu ven, kafanın arkasında bulunur ve kafanın arkasındaki organlardan ve dokulardan gelen kanı toplar.
 3. V. subclavia: Bu ven, boynun her iki yanında bulunur ve kollardan gelen kanı toplar.
Boyun venlerinin görevi, baş ve boyundan gelen kanı kalbe taşımaktır. Bu venler, vücuttaki kan dolaşımının önemli bir parçasıdır.

Boyun venleri ile ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:
 • Boyun venleri, vücudun yüzeyinde yer alır ve bu nedenle kolayca görülebilir.
 • Boyun venleri, kan basıncının yüksek olduğu bölgelerdir.
 • Boyun venleri, kan basıncının yüksek olması nedeniyle varis ve tromboz gibi hastalıklara daha yatkındır.

Üst taraf venleri

 • v. axullaris : koltuk altı toplardamarıdır.
 • v. cephalica
 • v. basilica
 • v. brachialis
 • v. ulnaris
 • v. mediana cubiti
 • v. mediana antebrachi

Gögüs venleri

Sistemik gögüs venleri

Gögüs duvarı ve interkostal aralık venöz kanları vena azygos’a dökülür.

Sistemik göğüs venleri, göğüs boşluğundaki organlardan ve dokulardan gelen venöz kanı sağ atriuma taşırlar. Bu venler, aşağıdakiler gibi çeşitli dallara ayrılır:

 • V. azygos: Bu ven, göğüs boşluğunun sağ tarafında bulunur ve göğüs duvarından, omuz ve kol kaslarından, solunum yollarından ve yemek borusundan gelen kanı toplar.
 • V. hemiazygos: Bu ven, göğüs boşluğunun sol tarafında bulunur ve göğüs duvarından, omuz ve kol kaslarından, solunum yollarından ve yemek borusundan gelen kanı toplar.
 • V. thoracica interna: Bu ven, göğüs boşluğunun her iki tarafında bulunur ve göğüs duvarından gelen kanı toplar.
 • V. thoracoepigastrica: Bu ven, göğüs duvarından ve karın duvarından gelen kanı toplar.
 • V. subclavia: Bu ven, göğüs boşluğunun her iki tarafında bulunur ve kollardan gelen kanı toplar.

Lenfatik göğüs venleri

Lenfatik göğüs venleri, göğüs boşluğundaki lenfatik sistemi toplarlar ve lenfatik kanı sağ atriuma taşırlar. Bu venler, aşağıdakiler gibi çeşitli dallara ayrılır:

V. thoracica interna: Bu ven, göğüs boşluğundaki lenfatik sistemi toplar ve sağ atriuma dökülür.

Göğüs venlerinin görevi, göğüs boşluğundaki organlardan ve dokulardan gelen kanı sağ atriuma taşımaktır. Bu venler, vücuttaki kan dolaşımının önemli bir parçasıdır.


Karın venleri

Karın venleri, karın boşluğundaki organlardan ve dokulardan kanı kalbe taşıyan damarlardır. Karın venleri, iki ana gruba ayrılır:

 • Sistemik karın venleri: Bu venler, karın boşluğundaki organlardan ve dokulardan gelen venöz kanı kalbe taşırlar.
 • Portal ven: Bu ven, sindirim sisteminden gelen kanı karaciğere taşır.
 • Sistemik karın venleri

Sistemik karın venleri

Sistemik karın venleri, karın boşluğundaki organlardan ve dokulardan gelen venöz kanı kalbe taşırlar. Bu venler, aşağıdakiler gibi çeşitli dallara ayrılır:
 1. V. cava inferior: Bu ven, vücuttaki en büyük vendir ve vücudun alt kısmındaki tüm venöz kanı toplar. Karın boşluğunda, renal venler, iliak venler ve süperior mezenterik ven gibi çeşitli dallara ayrılır.
 2. V. renalis: Bu ven, her bir böbrekten gelen kanı toplar ve V. cava inferior'a dökülür.
 3. V. iliaca communis: Bu ven, her bir pelvik bölgeden gelen kanı toplar ve V. cava inferior'a dökülür.
 4. V. iliaca externa: Bu ven, her bir bacağın dış tarafındaki kanı toplar ve V. iliaca communis'e dökülür.
 5. V. iliaca interna: Bu ven, her bir bacağın iç tarafındaki kanı toplar ve V. iliaca communis'e dökülür.
 6. V. suprarenalis media: Bu ven, her bir böbrek üstü bezinden gelen kanı toplar ve V. cava inferior'a dökülür.
 7. V. suprarenalis superior: Bu ven, her bir böbrek üstü bezinden gelen kanı toplar ve V. cava inferior'a dökülür.
 8. V. testicularis: Bu ven, her bir testisten gelen kanı toplar ve V. cava inferior'a dökülür.
 9. V. ovarica: Bu ven, her bir overden gelen kanı toplar ve V. cava inferior'a dökülür.

Portal ven

Portal ven, sindirim sisteminden gelen kanı karaciğere taşır. Bu ven, aşağıdakiler gibi çeşitli dallara ayrılır:
 1. V. portae hepaticae: Bu ven, başlıca dalı olan V. mesenterica superior ve V. mesenterica inferior'dan oluşur.
 2. V. mesenterica superior: Bu ven, ince bağırsak ve kalın bağırsağın üst kısmından gelen kanı toplar.
 3. V. mesenterica inferior: Bu ven, kalın bağırsağın alt kısmından gelen kanı toplar.
 4. V. gastrica sinistra: Bu ven, midenin sol tarafındaki kanı toplar.
 5. V. splenica: Bu ven, dalak ve midenin sağ tarafındaki kanı toplar.
 6. V. gastroepiploica dextra: Bu ven, midenin sağ tarafındaki kanı toplar.
 7. Karın venlerinin görevi, karın boşluğundaki organlardan ve dokulardan gelen kanı kalbe taşımaktır. Bu venler, vücuttaki kan dolaşımının önemli bir parçasıdır.

Karın venleri ile ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:
 • Karın venleri, vücuttaki en büyük venleri içerir.
 • Karın venleri, karın boşluğundaki organların ve dokuların beslenmesi için önemli bir rol oynar.
 • Karın venleri, karaciğerin işlevleri için de önemli bir rol oynar.

Pelvis venleri

Pelvis venleri, pelvis bölgesindeki organlardan ve dokulardan gelen kanı kalbe taşıyan damarlardır. Pelvis venleri, iki ana gruba ayrılır:

 1. Sistemik pelvis venleri: Bu venler, pelvis bölgesindeki organlardan ve dokulardan gelen venöz kanı kalbe taşırlar.
 2. Portal ven: Bu ven, sindirim sisteminden gelen kanı karaciğere taşır.

Sistemik pelvis venleri

Sistemik pelvis venleri, pelvis bölgesindeki organlardan ve dokulardan gelen venöz kanı kalbe taşırlar. Bu venler, aşağıdakiler gibi çeşitli dallara ayrılır:

 • V. iliaca communis: Bu ven, her bir bacağın iç ve dış taraflarından gelen kanı toplar ve V. cava inferior'a dökülür.
 • V. iliaca externa: Bu ven, her bir bacağın dış tarafındaki kanı toplar ve V. iliaca communis'e dökülür.
 • V. iliaca interna: Bu ven, her bir bacağın iç tarafındaki kanı toplar ve V. iliaca communis'e dökülür.
 • V. rectalis superior: Bu ven, rektumun üst kısmından gelen kanı toplar ve V. iliaca interna'ya dökülür.
 • V. ovarica: Bu ven, her bir overden gelen kanı toplar ve V. cava inferior'a dökülür.
 • V. testicularis: Bu ven, her bir testisten gelen kanı toplar ve V. cava inferior'a dökülür.

Alt taraf venleri

 • v. femoralis
 • v. saphena magna
 • v. poplitea
 • v. saphena parva
 • v. tibialis anterior
 • v. tibialis posterior
 • v. fibularis
 • v. plantaris
 • v. dorsalis

Ayak venleri

Ayak venleri, ayağın içinde ve çevresinde bulunan damarlardır. Ayak venleri, iki ana gruba ayrılır:

 1. Yüzeyel ayak venleri: Bu venler, cilt ve deri altı dokulardan gelen kanı toplar.
 2. Derin ayak venleri: Bu venler, ayağın kemikleri, kasları ve bağları arasından geçen kanı toplar.

Yüzeyel ayak venleri

Yüzeyel ayak venleri, cilt ve deri altı dokulardan gelen kanı toplar. Bu venler, aşağıdakiler gibi çeşitli dallara ayrılır:
 • V. saphena magna: Bu ven, ayak bileğinin arkasından başlar ve uyluk boyunca uzanır.
 • V. saphena parva: Bu ven, ayak bileğinin önünden başlar ve diz boyunca uzanır.
 • V. dorsalis pedis: Bu ven, ayak parmaklarının arkasından başlar ve ayak bileğinin arkasına uzanır.


Derin ayak venleri

Derin ayak venleri, ayağın kemikleri, kasları ve bağları arasından geçen kanı toplar. Bu venler, aşağıdakiler gibi çeşitli dallara ayrılır:
 • V. tibialis posterior: Bu ven, ayak bileğinin arkasından başlar ve diz boyunca uzanır.
 • V. peroneal: Bu ven, ayak bileğinin yan tarafından başlar ve diz boyunca uzanır.
Ayak venlerinin görevi, ayağın içindeki ve çevresindeki dokulardan gelen kanı kalbe taşımaktır. Bu venler, vücuttaki kan dolaşımının önemli bir parçasıdır.


Ayak venleri ile ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:
 • Ayak venleri, vücudun alt kısmında yer alır.
 • Ayak venleri, kan basıncının yüksek olduğu bölgelerdir.
 • Ayak venleri, kan basıncının yüksek olması nedeniyle varis ve tromboz gibi hastalıklara daha yatkındır.

Ayak venlerinin bazı önemli örnekleri şunlardır:
 • V. saphena magna: Bu ven, ayak bileğinin arkasından başlar ve uyluk boyunca uzanır.
 • V. saphena parva: Bu ven, ayak bileğinin önünden başlar ve diz boyunca uzanır.
 • V. dorsalis pedis: Bu ven, ayak parmaklarının arkasından başlar ve ayak bileğinin arkasına uzanır.

Ayak venlerinin bazı önemli hastalıkları şunlardır:
 1. Varis: Bu durum, ayak venlerinin genişlemesi ve bükülmesidir. Varis, ayaklarda ağrı, şişlik ve yorgunluk gibi semptomlara neden olabilir. Varis, genellikle genetik faktörler, uzun süre ayakta durma veya oturma ve kilolu olma gibi faktörlerden kaynaklanır. Varis tedavisinde, varisli damarları cerrahi olarak çıkarmak veya lazerle yok etmek gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.
 2. Tromboz: Bu durum, ayak venlerinde kan pıhtısı oluşmasıdır. Tromboz, ayaklarda ağrı, şişlik ve kızarıklık gibi semptomlara neden olabilir. Tromboz, genellikle uzun süre hareketsiz kalma, yaralanma veya kan pıhtılaşmasını artıran bazı ilaçları alma gibi faktörlerden kaynaklanır. Tromboz tedavisinde, kan pıhtısını eritmek için ilaç almak veya pıhtıyı çıkarmak için cerrahi müdahale yapmak gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.
 3. Anjiyosarkom: Bu durum, ayak venlerinin kanseridir. Anjiyosarkom, ayaklarda ağrı, şişlik ve kanama gibi semptomlara neden olabilir. Anjiyosarkom, genellikle erken teşhis ve tedavi ile iyileştirilebilir.