Anatomi bilimi

 


  • İnsan anatomisi, insan vücudunun normal şekil ve yapısını inceleyen bir bilim dalıdır .
  •  Modern anatomi 16.yy’da bağımsız bir bilim dalı olmuştur.
  •  Andres Vesalius , yayınladığı De Humanı Corporıs Fabrıca ( İnsan vücudunun mekaniği ve yapısı ) kitabından dolayı anatominin babası olarak kabul edilmektedir.
  •  Anatomi , Makroskobik anatomi ve Mikroskobik anatomi olarak incelenir.