Kemik sistemine giriş

Kemik doku

Kemik doku, vücudun en sert dokusudur. İskelet sisteminin yapısını oluşturur ve vücuda destek, koruma, hareket, hematopoez (kan hücrelerinin üretimi), mineral depolama ve homeostazı sağlar.

Kemik dokusu, hücreler ve hücreler arası maddeden oluşur. Hücreler, osteositler, osteoblastlar ve osteoklastlardır.

 • Osteositler: Kemiğin ana hücreleridir. Kemik dokusunu oluşturan ve onarımını sağlayan hücrelerdir.
 • Osteositler
 • Osteoblastlar: Yeni kemik oluşumundan sorumlu hücrelerdir.
 • Osteoklastlar: Eski kemiklerin yıkımından sorumlu hücrelerdir.

Osteoklastlar

Hücreler arası madde, kemik dokusunun sertliğini ve dayanıklılığını sağlayan temel maddeden ve inorganik maddelerden oluşur.

Temel madde: Kemik dokusunun yapısını ve sertliğini sağlayan organik bir maddedir. Kolajen liflerden ve glikozaminoglikanların bir karışımından oluşur.

Temel madde

İnorganik maddeler: Kemik dokusunun sertliğini sağlayan minerallerdir. Kalsiyum fosfat ve hidroksiapatit gibi minerallerden oluşur.

İnorganik maddeler

Kemik dokusu, sürekli olarak yenilenir. Osteoblastlar, yeni kemik dokusunun oluşumunu sağlarken, osteoklastlar eski kemik dokusunun yıkımını sağlar. Bu iki hücre arasındaki denge, kemik dokusunun sağlam ve sağlıklı kalmasını sağlar.

Kemik dokusu, farklı şekil ve boyutlarda olabilir. Uzun kemikler, kol ve bacaklarda bulunur ve hareket için gereklidir. Yassı kemikler, kafatası ve göğüs kafesi gibi bölgelerde bulunur ve vücudu korur. Kısa kemikler, ayak bileği ve diz gibi bölgelerde bulunur ve hareketi destekler.

Kemik dokusu, vücudun birçok işlevi için gereklidir. Destek, koruma, hareket, hematopoez, mineral depolama ve homeostaz sağlama gibi işlevleri yerine getirir.

Kemik dokusunun sağlığı, genel sağlık için önemlidir. Kemik sağlığı için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı önemlidir.


Kemik doku aktivatör ve inhibitörleri

 • osteoblastlar
  • aktivatör: parathormon ve 1 25 dihidroksikolekalsiferol.
  • inibitör: kortikosteroidler.
 • osteklastlar
  • aktivatör: parathormon ve 1 25 dihidroksikolekalsiferol.
  • inibitör: östrojen ve kalsitonin.


Kemik doku ile ilgili hastalıklar

Kemik dokusu ile ilgili hastalıklar, kemiklerin yapısını, işlevini veya sağlığını etkileyen hastalıklardır. Bu hastalıklar, kalıtsal, edinilmiş veya travmatik olabilir.

 • Kalıtsal kemik hastalıkları, genellikle genetik mutasyonlardan kaynaklanır. Bu hastalıklar, kemiklerin gelişimini, büyümesini veya onarımını etkileyebilir. Kalıtsal kemik hastalıklarına örnek olarak, osteogenesis imperfecta, Ehlers-Danlos sendromu ve Marfan sendromu verilebilir.
 • Edinilmiş kemik hastalıkları, sonradan ortaya çıkan hastalıklardır. Bu hastalıklar, beslenme yetersizliği, hormonal bozukluklar, ilaçlar, enfeksiyonlar veya travma gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Edinilmiş kemik hastalıklarına örnek olarak, osteoporoz, osteomalazi, osteoartrit ve kemik kanseri verilebilir.


kalıtsal kemik hastalıkları

Osteogenesis imperfecta (OI) - Cam kemik hastalığı

Kemiklerin olağandan daha kırılgan ve zayıf olmasına neden olan kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalık, kemiklerin yapısını oluşturan tip 1 kollajen proteininin eksik veya bozuk üretimi nedeniyle ortaya çıkar. Kollajen, kemiklerin dayanıklılığını ve elastikiyetini sağlayan temel bir bileşendir.

OI, hafiften ağıra değişen semptomlara neden olabilir. Hafif vakalarda, kişilerde sadece birkaç kırık olabilir. Ağır vakalarda, kişiler sık sık kırıklar yaşayabilir ve önemli fiziksel ve zihinsel engellilikler olabilir.

OI'nin belirtileri şunlardır:
 • Kemik kırıkları: OI'li kişilerde, normal günlük aktiviteler sırasında bile kemik kırılma riski yüksektir.
 • Boy kısalması: OI'li kişilerde, kemiklerin kırılganlığı nedeniyle büyüme yavaşlayabilir.
 • Mavi göz akı: OI'li kişilerin çoğunda, mavi göz akı vardır. Bu, irisin üretimini etkileyen genetik mutasyonlardan kaynaklanır.
 • İşitme kaybı: OI'li kişilerin yaklaşık yarısında, işitme kaybı vardır. Bu, kulak kemiklerinin zayıflığından kaynaklanır.
 • Diş sorunları: OI'li kişilerin dişlerinde, kırılganlık, renk değişikliği ve diş kaybı gibi sorunlar olabilir.
 • Diğer sorunlar: OI'li kişilerde, kalp hastalığı, akciğer hastalığı ve diğer sağlık sorunları da görülebilir.

OI'nin tanısı, fiziksel muayene, kan testleri, radyografi ve diğer görüntüleme testleri ile konulabilir.

OI'nin tedavisi, hastalığın şiddetine ve belirtilerine göre değişir. Tedavi seçenekleri arasında, ilaç tedavisi, cerrahi müdahale, rehabilitasyon ve destekleyici bakım yer alabilir.

OI için kullanılan ilaçlar, kemiklerin güçlenmesine ve kırılma riskini azaltmaya yardımcı olur. Cerrahi müdahale, kırılmış kemiklerin onarımı veya şekillendirilmesi için kullanılabilir. Rehabilitasyon, fiziksel ve zihinsel fonksiyonları iyileştirmeye yardımcı olur. Destekleyici bakım, kişinin günlük yaşamını sürdürmesine yardımcı olur.

OI, yaşam boyu süren bir hastalıktır. Ancak, erken tanı ve tedavi ile, OI'li kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmek mümkündür.


Ehlers-Danlos sendromu (EDS)

Bağ dokusunda görülen bir grup kalıtsal bozukluktur. Bağ dokusu, vücutta birçok farklı yapıyı destekleyen, birbirine bağlayan ve koruyan bir doku türüdür. Kemikler, eklemler, deri, kan damarları ve iç organlar gibi yapıları destekler.

EDS'de bağ dokusu, normalden daha zayıf ve kırılgan hale gelir. Bu da, ciltte hiperelastisite, eklemlerde hipermobilite ve kan damarlarında kırılganlık gibi çeşitli semptomlara neden olabilir.

EDS, 14 farklı alt tipe ayrılır. Bu alt tipler, belirtilerin şiddeti ve etkilenen organ sistemleri açısından farklılık gösterir.

EDS'nin belirtileri şunlardır:
 • Ciltte hiperelastisite: EDS'li kişilerde, cilt normalden daha fazla esneyebilir. Bu durum, cildin kolayca yaralanmasına ve morarmalara neden olabilir.
 • Eklemlerde hipermobilite: EDS'li kişilerde, eklemler normalden daha fazla hareket edebilir. Bu durum, eklemlerde ağrı, instabilite ve çıkıklara neden olabilir.
 • Kan damarlarında kırılganlık: EDS'li kişilerde, kan damarları normalden daha kırılgan hale gelir. Bu durum, iç kanamaya, morarmalara ve varis oluşumuna neden olabilir.

EDS'nin diğer belirtileri şunlardır:
 • Kas ağrısı
 • Yorgunluk
 • Baş ağrısı
 • Sindirim sorunları
 • Göz sorunları
 • Kalp sorunları
 • Akciğer sorunları
EDS'nin tanısı, fiziksel muayene, kan testleri ve görüntüleme testleri ile konulabilir.

EDS'nin tedavisi, hastalığın şiddetine ve belirtilerine göre değişir. Tedavi seçenekleri arasında, ilaç tedavisi, cerrahi müdahale, rehabilitasyon ve destekleyici bakım yer alabilir.

EDS'nin tedavisinde kullanılan ilaçlar, ağrı, iltihap ve kanama gibi semptomları kontrol etmeye yardımcı olur. Cerrahi müdahale, eklemlerde veya diğer organlarda ortaya çıkan komplikasyonları tedavi etmek için kullanılabilir. Rehabilitasyon, fiziksel ve zihinsel fonksiyonları iyileştirmeye yardımcı olur. Destekleyici bakım, kişinin günlük yaşamını sürdürmesine yardımcı olur.

EDS, yaşam boyu süren bir hastalıktır. Ancak, erken tanı ve tedavi ile, EDS'li kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmek mümkündür.


Marfan sendromu

Bağ dokusunda görülen bir genetik hastalıktır. Bağ dokusu, vücutta birçok farklı yapıyı destekleyen, birbirine bağlayan ve koruyan bir doku türüdür. Kemikler, eklemler, deri, kan damarları ve iç organlar gibi yapıları destekler.

Marfan sendromunda bağ dokusu, normalden daha zayıf ve kırılgan hale gelir. Bu da, çeşitli semptomlara neden olabilir.

Marfan sendromunun en yaygın belirtileri şunlardır:

 • Uzun boy: Marfan sendromlu kişiler genellikle normalden uzundur.
 • İnce vücut yapısı: Marfan sendromlu kişiler genellikle ince bir vücut yapısına sahiptir.
 • Uzun parmaklar ve ayak parmakları: Marfan sendromlu kişilerin parmakları ve ayak parmakları genellikle normalden daha uzundur.
 • Göğüs kafesi deformitesi: Marfan sendromlu kişilerin göğüs kafesi genellikle normalden daha düz veya çıkıktır.
 • Aort anevrizması: Marfan sendromlu kişilerde, aort damarı normalden daha kalın ve genişlemiş olabilir. Bu durum, aort yırtılmasına ve ölüme neden olabilir.
 • Diğer belirtiler: Marfan sendromlu kişilerde, kalp, göz, eklemler, deri ve diğer organlarda da sorunlar görülebilir.

Marfan sendromu, kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalık, FBN1 genindeki bir mutasyondan kaynaklanır. FBN1 geni, bağ dokusunda bulunan fibrillin-1 proteinini kodlar. Fibrillin-1 proteini, bağ dokusunun sağlamlığını ve dayanıklılığını sağlayan önemli bir proteindir.

Marfan sendromunun tanısı, fiziksel muayene, kan testleri ve görüntüleme testleri ile konulabilir.

Marfan sendromunun tedavisi, hastalığın şiddetine ve belirtilerine göre değişir. Tedavi seçenekleri arasında, ilaç tedavisi, cerrahi müdahale, rehabilitasyon ve destekleyici bakım yer alabilir.

Marfan sendromu, yaşam boyu süren bir hastalıktır. Ancak, erken tanı ve tedavi ile, Marfan sendromlu kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmek mümkündür.

Marfan sendromunun tedavisinde kullanılan ilaçlar, aort anevrizması gibi komplikasyonları önlemeye veya tedavi etmeye yardımcı olur. Cerrahi müdahale, aort anevrizması veya diğer komplikasyonları tedavi etmek için kullanılabilir. Rehabilitasyon, fiziksel ve zihinsel fonksiyonları iyileştirmeye yardımcı olur. Destekleyici bakım, kişinin günlük yaşamını sürdürmesine yardımcı olur.

Marfan sendromlu kişilerin, aort anevrizması ve diğer komplikasyonları önlemek için düzenli kontroller yaptırması önemlidir.


Edinilmiş kemik hastalıkları

Osteoporoz

Osteoporoz, kemiklerin kırılgan hale gelmesi ve daha kolay kırılması riskinin artması durumudur. Kemikler, kalsiyum ve diğer minerallerden oluşur. Osteoporozda, kemikler bu mineralleri kaybederek daha zayıf hale gelir.

Osteoporoz, her yaştan insanı etkileyebilir, ancak en çok menopoz sonrası kadınlarda görülür. Diğer risk faktörleri arasında aile öyküsü, sigara kullanımı, düşük kilo, hareketsizlik ve alkol tüketimi yer alır.

Osteoporozun belirtileri genellikle yoktur. Ancak, kemik kaybı ilerledikçe, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

 • Boy kısalması
 • Bel ağrısı
 • Kemiklerde kırık

Osteoporozun tanısı, kemik mineral yoğunluğu (BMD) ölçümü ile konulabilir. BMD, kemiklerin ne kadar mineral içerdiğini ölçen bir testtir. (BMD ve Dexa: Dual-energy X-ray absorptiometry)

Osteoporozun tedavisinde, kemik kaybını yavaşlatmak ve kemik kırılmalarını önlemek için ilaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri ve cerrahi müdahale kullanılabilir.


Osteomalazi

Osteomalazi, kemiklerin yeterince mineralize olmaması durumudur. Bu durum, kemiklerin yumuşamasına ve daha kolay kırılmaya neden olabilir.

Osteomalazi, genellikle D vitamini eksikliğinden kaynaklanır. D vitamini, vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olur. D vitamini eksikliği, yetersiz güneş ışığı maruziyeti, böbrek hastalığı veya bazı ilaçlar nedeniyle ortaya çıkabilir.

Osteomalazinin belirtileri şunlardır:

 • Kemik ağrısı
 • Kas güçsüzlüğü
 • Yürümede zorluk
 • Kemiklerde kırık

Osteomalazinin tanısı, kan testleri ile konulabilir.

Osteomalazinin tedavisinde, D vitamini takviyesi ve kalsiyum takviyesi kullanılabilir. D vitamini eksikliğinin nedeni tedavi edilirse, osteomalazi genellikle kendiliğinden düzelir.


Osteoartrit

Osteoartrit, eklemlerin kıkırdağının yıpranması ve bozulması durumudur. Kıkırdak, eklemleri yastıklayan ve sürtünmeyi azaltan bir doku türüdür.

Osteoartrit, her yaştan insanı etkileyebilir, ancak en çok yaşlılarda görülür. Diğer risk faktörleri arasında aile öyküsü, obezite, travma ve bazı meslekler yer alır.

Osteoartritin belirtileri şunlardır:

 • Eklem ağrısı
 • Eklem sertliği
 • Eklem şişliği
 • Eklemlerde hareket kısıtlılığı

Osteoartritin tanısı, fiziksel muayene ve görüntüleme testleri ile konulabilir.

Osteoartritin tedavisinde, ağrı kesici ilaçlar, fizik tedavi ve cerrahi müdahale kullanılabilir. Ağrı kesici ilaçlar, ağrıyı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Fizik tedavi, eklem hareketliliğini ve gücünü artırmaya yardımcı olur. Cerrahi müdahale, eklemde hasar gören kıkırdağı onarmak veya değiştirmek için kullanılabilir.

Osteoporoz, osteomalazi ve osteoartrit, kemik sağlığının önemli sorunlarıdır. Bu hastalıkların erken tanısı ve tedavisi, komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.


Raşitizm

Raşitizm, çocuklarda görülen, kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması durumudur. Bu durum, kemiklerin yeterince mineralize olmaması nedeniyle ortaya çıkar. Kemikler, kalsiyum ve fosfor gibi minerallerden oluşur. Raşitizmde, kemikler bu mineralleri kaybederek yumuşar ve daha kolay kırılır.

Raşitizmin en yaygın nedeni D vitamini eksikliğidir. D vitamini, vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olur. D vitamini eksikliği, yetersiz güneş ışığı maruziyeti, böbrek hastalığı veya bazı ilaçlar nedeniyle ortaya çıkabilir.

Raşitizmin diğer nedenleri arasında şunlar yer alır:

 • Kalsiyum veya fosfor eksikliği
 • Bazı kalıtsal hastalıklar
 • Bazı ilaçların yan etkileri

Raşitizmin belirtileri şunlardır:

 • Kemik ağrısı
 • Kas güçsüzlüğü
 • Yürümede zorluk
 • Kemiklerde kırık
 • Dişlerde çürükler
 • Göğsün öne doğru çıkıntı yapması
 • Kafatası kemiklerinde yumuşama

Raşitizmin tanısı, fiziksel muayene, kan testleri ve görüntüleme testleri ile konulabilir.

Raşitizmin tedavisinde, D vitamini takviyesi ve kalsiyum takviyesi kullanılabilir. D vitamini eksikliğinin nedeni tedavi edilirse, raşitizm genellikle kendiliğinden düzelir.

Raşitizm, erken tanı ve tedavi ile genellikle iyi tedavi edilebilir. Ancak, tedavi edilmezse, kemiklerde kalıcı hasara neden olabilir.

Raşitizmin önlenmesi için, çocukların yeterli D vitamini ve kalsiyum alması önemlidir. Çocuklar, her gün 10-15 dakika güneş ışığına maruz kalmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, D vitamini takviyesi verilebilir. Çocuklara, süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve kuruyemişler gibi kalsiyum açısından zengin besinler verilmelidir.