Lenfatik sistem

Lenfatik sistem

Kan kılcal damarlardan doku boşluklarına (interstisyel boşluk) dökülen kanın lenf damarları vasıtasıyla tekrar toplardamara dökülmesidir.Günde yaklaşık 3 Litre lenf sıvısı oluşmaktadır.

Lenf sistemi, vücuttaki sıvı ve atıkları temizlemeye yardımcı olan bir organ sistemidir. Lenf, kan dolaşımından farklı olan bir tür sıvıdır. Lenf, hücreler arasında dolaşarak atık ürünleri ve hücre artıklarını toplar. Bu atıklar daha sonra lenf düğümlerinde filtrelenir ve kan dolaşımına geri verilir.

Lenf sisteminin başlıca görevleri şunlardır:

 1. Vücut sıvılarını dengelemek: Lenf, hücreler arasında dolaşarak vücut sıvılarının dengelenmesine yardımcı olur.
 2. Atık ürünleri temizlemek: Lenf, hücreler arasında dolaşarak atık ürünleri ve hücre artıklarını toplar. Bu atıklar daha sonra lenf düğümlerinde filtrelenir ve kan dolaşımına geri verilir.
 3. Bağışıklık sistemini desteklemek: Lenf düğümlerinde bulunan bağışıklık hücreleri, vücudu enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olur.

Lenf sistemi, lenf damarları, lenf düğümleri ve lenf organları olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

 1. Lenf damarları: Lenf, lenf damarlarından geçerek vücutta dolaşmaktadır. Lenf damarları, kılcal damarlar, toplardamarlar ve kanallar olmak üzere üç ana tipe ayrılır.
 2. Lenf düğümleri: Lenf düğümleri, lenf damarlarının üzerinde bulunan küçük, oval şekilli organlardır. Lenf düğümlerinde, lenf sıvısı filtrelenerek atık ürünler ve hücre artıkları temizlenir. Ayrıca, lenf düğümlerinde bulunan bağışıklık hücreleri, vücudu enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olur.
 3. Lenf organları: Lenf organları, lenf sisteminin önemli bir parçasıdır. Lenf organları, lenf sıvısını depolar ve bağışıklık sistemini destekler. Lenf organlarına örnek olarak timus bezi, dalak ve bağırsak lenf nodülleri verilebilir.
 4. Lenf sıvısı

Lenf sistemi, sağlıklı bir yaşam için önemli bir sistemdir. Lenf sisteminin düzgün çalışması için, bol su içmek, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir.


Dalak

Dalak, göğüs boşluğunun sol üst kısmında bulunan, kırmızımsı bir organdır. Dalak, lenf sisteminin en büyük organıdır ve bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar.

Dalağın başlıca görevleri şunlardır:

 1. Kan hücrelerini filtrelemek: Dalak, kan hücrelerini filtreleyerek atık ürünleri ve hasarlı hücreleri temizler.
 2. Kırmızı kan hücrelerini depolamak: Dalak, kırmızı kan hücrelerini depolar ve gerektiğinde kana salarak kanın oksijen taşıma kapasitesini artırır.
 3. Bağışıklık sistemini desteklemek: Dalak, bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır ve beyaz kan hücrelerinin üretilmesine ve olgunlaşmasına yardımcı olur.

Timüs bezi

Timüs bezi, göğüs boşluğunun üst kısmında, kalp ve akciğerlerin arasında bulunan, badem şeklinde bir organdır. Timüs bezi, lenf sisteminin bir parçasıdır ve bağışıklık sisteminin gelişiminde önemli bir rol oynar.

Timüs bezinin başlıca görevleri şunlardır:

 1. T hücrelerinin gelişimini desteklemek: Timüs bezi, T hücrelerinin gelişimini ve olgunlaşmasını destekler. T hücreleri, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan bağışıklık hücreleridir.
 2. B hücrelerinin gelişimini desteklemek: Timüs bezi, B hücrelerinin gelişimini ve olgunlaşmasını destekler. B hücreleri, antikor üreten bağışıklık hücreleridir.

Dalak ve timus bezi, sağlıklı bir yaşam için önemli organlardır. Bu organların düzgün çalışması için, bol su içmek, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir.

Yorum Gönder

Yukarıya Çık