Burun anatomisi


Burun boşluğunda yer alan yapılar

 • concha nasalis superior
 • concha nasalis media
 • concha nasalis inferior
 • meatus nasi superior
 • meatus nasi inferior

Concha nasalis superior, inferior ve media'nın görevleri şunlardır:

 1. Burun boşluğunun havalandırılmasını sağlar.
 2. Burun boşluğunun ısıtılmasını sağlar.
 3. Burun boşluğunun nemlendirilmesini sağlar.
 4. Sesin rezonansına yardımcı olur.


Kafatasında bulunan sinüsler

 1. sinus frontalis
  • Alın kemiği içinde yer alan bu sinüsler, gözün üst kısmındaki alın bölgesinde bulunur. Görevleri arasında hafifletici etkisi olan kemik yapısıyla kafatasının ağırlığını azaltmak, burun mukozasını nemlendirmek ve solunan havayı temizlemek bulunur.
 2. sinus ethmoidalis
  • Göz çukurlarının hemen altında, burunun orta bölgesinde bulunan bu sinüsler, zararlı maddelerin hava yollarına ulaşmasını engellemek, burunun işlevselliğini artırmak ve kafatası kemiklerinin hafifletilmesine katkıda bulunmak gibi görevlere sahiptir.
 3. sinus sphlenoidalis
  • Kafatasının arka bölgesinde, göz çukurları ve burun arasında bulunan bu sinüsler, kafatasının hafif olmasına yardımcı olur ve burun mukozasını nemli tutar.
 4. sinus maxillaris
  1. Üstçenede yer alan bu sinüsler, yanak bölgesinde bulunur. Görevleri arasında yüz kemiklerinin hafifletilmesi, burunun nemli kalmasına yardımcı olmak ve solunan havayı temizlemek bulunur.


Burun boşluğunun 1/3 üst-arka bölümünde yer alan regio olfactoria’da 25 milyon koku reseptörü bulunur.

Reseptörlerce alınan koku duyusu n. olfactorius vasıtasıyla beyine taşınır ve oradaki koku merkezinde yorumlanır.

Koku hücre veya reseptörleri concha nasalis superior’un üst kısmı , burun boşluğu tavanı ve burun bölmesi ( septum ) üst kısmını örten mukozada bulunur.

Koku yolları 1. Nöronu regio olfactoria’da bulunur.


Koku ile ilgili kavramlar

Acoustik rhinometry (akustik rinometri)

 • Burnun iç yapısını ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Akustik rinometri, burun içinden ses dalgaları göndererek ve yansımalarını ölçerek burun boşluğunun boyutlarını belirler.

Anosmia (anozmi)

 • Koku alma duyusunun tamamen veya kısmen kaybıdır. Anosmi, sinüs enfeksiyonları, travma, kanser veya bazı ilaçlar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Cerebrospinal fluid rhinorrhea (serebrosipinal fluid rinore)

 • Beyin ve omurilik sıvısının burundan sızmasıdır. Serebrospinal fluid rinore, genellikle travma veya beyin ameliyatı gibi kafatası yaralanmalarından kaynaklanır.

Concha nasalis

 • Burnun iç kısmında bulunan kemik veya kıkırdak çıkıntılardır. Concha nasalis, havayı filtrelemeye ve ısıtmaya yardımcı olur.

Cottle test (kotıl testi)

 • Burun nefes yolunun açıklığını ölçmek için kullanılan bir testtir. Cottle testi, burun içine bir balon yerleştirilerek ve balonun şişirilmesi sırasında burun nefes basıncının ölçülmesiyle yapılır.

Naris

 • Burun deliğidir.

Nasal cavity

 • Burnun iç boşluğudur. Nasal cavity, havanın vücuda girmesine ve çıkmasına izin verir.

Nasal septum

 • Burnu iki bölmeye ayıran kemik veya kıkırdak yapıdır. Nasal septum, havanın iki burun deliğinden eşit şekilde akmasına yardımcı olur.

Nasal speculum

 • Burun deliklerini açık tutmak için kullanılan bir alettir. Nasal speculum, burun muayenesi ve tedavisi sırasında kullanılır.

Nasal valve - burun valfı

 • Burnun en dar yeri olan ve havanın akciğerlere girmesini düzenleyen bir yapıdır. Nasal valve, burundan nefes vermeye yardımcı olur.

Nose / Nasus / rhino 

 • Burun anlamına gelir.

olfaktometre -  olfactometer

 • Koku duyusunu ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Olfaktometre, çeşitli kokuların yoğunluğunu ölçerek kişinin koku alma duyusunun ne kadar iyi olduğunu belirler.

olfaktometri - olfactometry 

 • Koku duyusunun ölçülmesidir. Olfaktometri, çeşitli tıbbi durumlarda koku alma duyusunun kaybını veya azalmasını tespit etmek için kullanılır.

Os nasale

 • Burun kemiğidir. Os nasale, burunun şeklini ve yapısını belirler.

Politzer test (politzer testi)

 • Kulak ve burun arasındaki östaki kanalının açıklığını ölçmek için kullanılan bir testtir. Politzer testi, hastanın burnuna balonla üflenerek ve östaki kanalından geçen havanın sesini dinleyerek yapılır.

Regio olfactoria - koku alma bölgesi

 • Burnun üst kısmında bulunan ve koku alma hücrelerini içeren bölgedir. Regio olfactoria, havadaki koku moleküllerini algılamaya ve kokuları beyne iletmeye yardımcı olur.

regio respiratoria - solunum bölgesi

 • Burnun alt kısmında bulunan ve hava yolunu içeren bölgedir. Regio respiratoria, havanın filtrelenmesine ve ısıtılmasına yardımcı olur.

respirametre -  respirometer

 • Solunumu ölçmek için kullanılan bir cihazdır