Deri anatomisi

Derinin özellikleri

 • İnsan vücudunun en büyük organıdır.
 • Alanı erişkinde yaklaşık 1,5-2 m2’dir ve vücut ağırlığının yüzde yedisini oluşturur.
 • Vücut dış yüzeyini örter.
 • Mekanik , ozmotik , kimyasal , termal , ışık ve zararlı maddelerden vücudu korur.
 • Isının düzenlenmesinde rol oynar.
 • Boşaltım sistemidir ve genel duyu organıdır.
 • Salgı ve emilim işlevi vardır.
 • Tutma ve  kavrama işlemlerine yardımcı olur.
 • D vitamini üretimini sağlar.
 • Kan damarları bakımından zengindir.

Derinin özellikleri şunlardır:

 1. Koruyucu bariyer işlevi: Deri, vücudun iç kısımlarını dış etkenlerden korur. Örneğin, cildin dış yüzeyindeki keratin, bakteri ve diğer mikroorganizmaların vücuda girmesini önler. Ayrıca, cilt, toz, kir ve diğer yabancı maddelerin vücuda girmesini önler.
 2. Duyu işlevi: Deri, vücuttan gelen duyuları beyne iletir. Örneğin, cilt, dokunma, basınç, acı ve sıcaklık gibi duyuları iletir.
 3. Sıcaklık kontrolü: Deri, vücudun sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur. Örneğin, ter bezleri, vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur.
 4. Su dengesini sağlama: Deri, vücuttaki su dengesini sağlamaya yardımcı olur. Örneğin, epidermis, suyun vücuttan dışarı çıkmasını önler.
 5. Atık maddelerin atılması: Deri, ter bezleri yoluyla vücudun atık maddelerini atmasına yardımcı olur.

Derinin sağlığı, genel sağlığımız için önemlidir. Sağlıklı bir cilt, dış etkenlerden korunmamıza, vücuttan gelen duyuları algılamamıza, vücut sıcaklığımızı düzenlememize, su dengemizi sağlamamıza ve atık maddeleri atmamıza yardımcı olur.
Üç tabakadan oluşur,bunlar:

 1. epidermis
 2. dermis
 3. hipodermis

1-Epidermis

Epidermis tabakasında damar bulunmaz. Epidermis 5 katmalıdır.

 1. stratum corneum
  • cildin en dış katmanıdır. Ölmüş, keratinize hücrelerden oluşur. Stratum corneum, cildin dış yüzeyini korur ve su kaybını önler.
  • Ölmüş, keratinize hücrelerden oluşur.
  • Cildin dış yüzeyini korur.
  • Su kaybını önler.
 2. stratum lucidium
  • stratum corneum'un hemen altında yer alan ince bir tabakadır. Keratinize hücrelerden oluşur, ancak stratum corneum'daki hücrelerden daha büyüktür. Stratum lucidum, cildin parlaklığını sağlar.
  • İnce bir tabakadır.
  • Keratinize hücrelerden oluşur.
  • Cildin parlaklığını sağlar.
 3. stranum granulosum
  • stratum lucidum'un altında yer alan bir tabakadır. Keratinize hücrelerden oluşur. Stratum granulosum, cildin kalınlığını ve dayanıklılığını sağlar.
 4. stranum spinosum
  • stratum granulosum'un altında yer alan bir tabakadır. Dikensi hücrelerden oluşur. Stratum spinosum, cildin rengini ve dokusunu sağlar.
 5. stranum basale
  • epidermisin en alt katmanıdır. Yaşayan hücrelerden oluşur. Stratum basale, yeni hücrelerin üretilmesinden sorumludur.

merkel hücreleri

Merkel hücreleri, cildin en dış tabakasında bulunan, dokunma ve basınç gibi duyusal uyaranları algılayan hücrelerdir. Merkel hücreleri, ağrı ve sıcaklık gibi duyusal uyaranları da algılayabilir.

Merkel hücreleri, epidermisin bazal tabakasında bulunurlar. Merkel hücrelerinin uçlarında, dokunma ve basınç gibi duyusal uyaranları algılamaya yardımcı olan Merkel diskleri bulunur. Merkel diskleri, sinir uçlarıyla bağlantılıdır.

Merkel hücreleri, dokunma ve basınç gibi duyusal uyaranları algılayarak, dokunma duyusunun oluşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca, Merkel hücreleri, ağrı ve sıcaklık gibi duyusal uyaranları da algılayabilirler.

Merkel hücreleri, cildin farklı bölgelerinde farklı yoğunluklarda bulunurlar. Örneğin, eller ve ayaklarda Merkel hücrelerinin yoğunluğu daha fazladır. Bu nedenle, eller ve ayaklar, dokunma duyusu açısından daha hassastır.

Merkel hücreleri, cilt kanseri gibi bazı cilt hastalıklarının gelişiminde rol oynayabilirler. Örneğin, Merkel hücreli karsinom, Merkel hücrelerinden kaynaklanan bir cilt kanseri türüdür.

Merkel hücreleri hakkında yapılan araştırmalar devam etmektedir. Bu araştırmalar, Merkel hücrelerinin işlevleri ve cilt sağlığı ile ilişkisi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olacaktır.

Merkel hücrelerinin bazı özellikleri şunlardır:
 • Cildin en dış tabakasında bulunurlar.
 • Dokunma ve basınç gibi duyusal uyaranları algılarlar.
 • Ağrı ve sıcaklık gibi duyusal uyaranları da algılayabilirler.
 • Cildin farklı bölgelerinde farklı yoğunluklarda bulunurlar.
 • Cilt kanseri gibi bazı cilt hastalıklarının gelişiminde rol oynayabilirler.

 

2-Dermis

 • Derinin esas bölümüdür.
 • Dermis, cildin ikinci katmanıdır.
 • Epidermis ile hipodermis arasında yer alır.
 • Vücut bölgesine göre 1-4 mm kalınlığındadır.
 • Kolajen, elastin ve retiküler liflerden oluşur.
 • Bu lifler, cildin gücünü ve esnekliğini sağlar.
 • Kan damarları, sinirler, kıl kökleri, yağ bezleri ve ter bezlerine ev sahipliği yapar.
 • Cildin duyularını sağlar.
 • Vücudu sıcak tutmaya yardımcı olur.
 • Su kaybını önler.
 • Kalınlığı değişkenlik gösterir. El ayası ve ayak tabanında kalındır. Göz kapakları , scrotum , penis ve labi majora’da incedir.

Dermis 2 katmanlıdır,bunlar;

 1. stranum papillare
  • dermisin en üst katmanıdır. İnce, parmak benzeri çıkıntılar içerir. Bu çıkıntılar, epidermis ile dermis arasındaki bağlantıyı güçlendirmeye yardımcı olur. Stratum papillare, ayrıca kan damarları ve sinirleri epidermise taşıyan kılcal damarlara da ev sahipliği yapar. 
 2. stranum reticulare
  • dermisin en alt katmanıdır. Daha kalın ve daha yoğundur. Kolajen ve elastin liflerinden oluşur. Bu lifler, cildin gücünü ve esnekliğini sağlar. Stratum reticulare, ayrıca yağ bezlerine, ter bezlerine ve kıl foliküllerine de ev sahipliği yapar. 

 

3-Hipodermis

Hipodermis, cildin en derin tabakasıdır. Yağ hücrelerinden, bağ dokusundan ve bazı sinirlerden oluşur. Hipodermis, cildin şeklini ve hacmini korumaya yardımcı olur ve vücudu sıcak tutmaya yardımcı olur. Ayrıca, vücuttaki hormonların ve diğer maddelerin depolanmasına yardımcı olur. 

Hipodermis, vücudun farklı bölgelerinde farklı kalınlıklara sahiptir. Bu, vücuttaki yağ depolama miktarına bağlıdır. Örneğin, karın bölgesindeki hipodermis, kalça ve uyluklardaki hipodermisten daha kalındır.

Hipodermis, vücut için önemli bir işlev görür. Cildin şeklini ve hacmini korumaya yardımcı olur, vücudu sıcak tutmaya yardımcı olur ve vücuttaki hormonların ve diğer maddelerin depolanmasına yardımcı olur.

Hipodermisin içeriği şunlardır:

 1. Yağ hücreleri: Hipodermisin en büyük bileşeni yağ hücreleridir. Yağ hücreleri, vücuda enerji sağlamak ve vücudu sıcak tutmaya yardımcı olmak için yağ depolar.
 2. Bağ dokusu: Bağ dokusu, hipodermisi bir arada tutar ve diğer dokulara bağlanmasına yardımcı olur.
 3. Sinirler: Hipodermis, cildin duyularını sağlayan sinirlere sahiptir.

Derinin Eklentileri 

 • Deri bezleri
 • Yağ bezleri (gl. sebacea)
 • ter bezleri(gl. sudorifera)
 • kıllar (pili)
 • Tırnaklar

Kıllar 

El ayası , ayak tabanı , dudak , meme başı , dış genital organların bir kısmı dışında tüm vücutta bulunur.

Bazı yerlerde az gelişmiştir. Örneğin , alın ve ön kolun ön yüzü.

Puberte ile birlikte terminal kıllar çıkar.

 • Genital bölge
 • Anüs çevresi
 • Fossa axillaris ( koltuk altı )
 • Vestibulum naşi ( burun boşluğunun giriş kısmı )
 • Erkeklerde sakal ve bıyık
 • Dış kulak yolu


Puberte ile birlikte erkeklerde göğüste , omuzda ,üst ve alt extremitede , kadınlarda ise genellikle alt extremitede kuvvetli kıllanma meydana gelir.

Kılların büyümesi ve oluşumu hormonlar ile meydana gelir. Androgenik hormonlar çeşitli terminal kılların oluşumunu sağlarlar. Bazı hormonal bozukluklar aşırı kıllanmaya yol açar.

Tırnaklar

Kıllar gibi epidermisten gelişir ve keratinden meydana gelir.

Tırnaklar, parmakların ve ayak parmaklarının ucunda bulunan keratin adı verilen sert bir proteinden oluşan yapılardır. Tırnaklar, parmakların ve ayak parmaklarının uç kısımlarını koruyarak yaralanmalara karşı korumaya yardımcı olur. Ayrıca, parmakların ve ayak parmaklarının işlevselliğini artırmaya yardımcı olur. Örneğin, tırnaklar, nesneleri tutma ve kavrama yeteneğini iyileştirir.

Tırnaklar, üç ana bölümden oluşur:

 1. Tırnak matriksi: Tırnakların büyümesinin başladığı yerdir. Tırnak matriksi, tırnak plağının altında yer alan canlı hücrelerden oluşur.
 2. Tırnak plağı: Tırnakların en dış kısmıdır. Keratin adı verilen sert bir proteinden oluşur.
 3. Tırnak yatağı: Tırnak plağının altında yer alan yumuşak bir doku tabakası.

Ter bezleri - Gl. sudorifer

Vücudun her yerinde ter bezleri bulunur, ancak yoğunlukları vücut bölgesine göre değişir. Ter bezleri en yoğun olarak avuç içlerinde, ayak tabanlarında, kasık bölgesinde ve koltukaltlarında bulunur. Bu bölgelerde ter bezleri, vücudun sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olmak için daha fazla ter üretir.

Ter bezleri, iki ana tipe ayrılır:

 • Ekrin ter bezleri: Vücudun tümünde bulunurlar. İnce, tübüler yapılardır ve su, tuz ve bazı minerallerden oluşan bir sıvı salgılarlar. Ekrin ter bezleri, vücudun sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur.
 • Apokrin ter bezleri: Koltukaltları, kasık bölgesi, meme başı ve kulak çevresinde bulunurlar. Daha büyük ve daha karmaşık yapıdadırlar ve daha kalın, daha kokulu bir sıvı salgılarlar. Apokrin ter bezleri, vücut kokusunun oluşumunda rol oynar.

Ter bezleri, vücut sıcaklığının düzenlenmesi, vücudu nemlendirme, toksinlerin atılması ve vücut kokusunun oluşumunda rol oynar.

Yağ bezleri - gl. sebacea 

Yağ bezleri, vücudun her yerinde bulunur, ancak yoğunlukları vücut bölgesine göre değişir. Yağ bezleri en yoğun olarak yüz, saç derisi, sırt, göğüs ve kalçalarda bulunur. Bu bölgelerde yağ bezleri, cildin yumuşak ve esnek olmasını sağlamaya yardımcı olmak için daha fazla yağ üretir.

Yağ bezleri, iki ana tipe ayrılır:

 • Sebasik bezler: Yüzün, saç derisinin ve göğüs bölgesinin yağ bezleridir. Daha büyük ve daha karmaşık yapıdadırlar ve daha kalın, daha yağlıdır. Sebasik bezler, cildin yumuşak ve esnek olmasını sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, cildin su kaybını önlemeye ve bakterilerin büyümesini önlemeye yardımcı olur.
 • Apokrin bezler: Koltukaltlarının, kasık bölgesinin ve meme başı çevresindeki yağ bezleridir. Daha küçük ve daha basit yapıdadırlar ve daha ince, daha az yağlıdır. Apokrin bezler, vücut kokusunun oluşumunda rol oynar.

Yağ bezleri, cildin yumuşaklığını, esnekliğini, su dengesini ve bakterilerin büyümesini önlemesini sağlar. Ayrıca, vücut kokusunun oluşumunda rol oynar.

Yağ bezlerinin bulunduğu bazı vücut bölgeleri şunlardır:

 • Yüz: Burun, alın, yanaklar, dudaklar, çene
 • Saç derisi
 • Sırt
 • Göğüs
 • Kalça
 • Koltukaltları
 • Kasık bölgesi
 • Meme başı

Yağ bezlerinin bulunduğu vücut bölgelerinde, cilt daha yumuşak ve esnektir. Ayrıca, bu bölgelerde cilt kokusu daha belirgin olabilir.


Deri ile ilgili kavramlar

Akne

 • Sivilce, ciltte görülen yaygın bir cilt hastalığıdır. Yağ bezlerinin tıkanması ve bakteriyel enfeksiyon sonucunda oluşur. Sivilceler, yüz, sırt ve göğüs gibi yağlı cilt bölgelerini etkiler.

Albinizm

 • Albinizm, melanin pigmentinin eksikliği veya yokluğu ile karakterize olan bir genetik durumdur. Melanin, cilt, saç ve gözlerde renk veren pigmenttir. Albinizmli kişilerde cilt, saç ve gözler çok açık renklidir. Albinizm, görme bozuklukları, güneş ışınlarına karşı hassasiyet ve diğer sağlık sorunlarına da neden olabilir.

Alopesia (alopesi) - Saç dökülmesi

 • Alopesia, saç dökülmesinin tıbbi terimdir. Alopesia, geçici veya kalıcı olabilir. Geçici alopesia, stres, hastalık veya ilaç kullanımı gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Kalıcı alopesia, genetik faktörler, hormonal bozukluklar veya otoimmün hastalıklar gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

Atopic dermatitis (atopikdermatit)

 • Atopik dermatit, ciltte kızarıklık, kaşıntı ve kuruluk ile karakterize olan bir kronik cilt hastalığıdır. Atopik dermatit, genellikle bebeklerde ve çocuklarda görülür, ancak yetişkinlerde de görülebilir. Atopik dermatit, genetik faktörler, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi anormallikleri gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

Barba

 • Barba, Türkçe'de "sakal" anlamına gelir. Tıpta, barba genellikle sakal etrafındaki cilt bölgesini ifade etmek için kullanılır.

Bulla (bül)

 • Bül, ciltte sıvı dolu bir kabarcığa verilen addır. Büller, ciltte yanma veya tahriş gibi yaralanmalar sonucunda oluşabilir. Ayrıca, bazı cilt hastalıkları, örneğin alerjik reaksiyonlar veya enfeksiyonlar da büllere neden olabilir.

Carbunculus (karbonkül)

 • Karbonkül, ciltte birden fazla apse birleşerek oluşturduğu büyük bir apsedir. Karbonküller, genellikle ense, yüz veya sırt gibi bölgelerde görülür. Karbonküller, ağrılı ve iltihaplıdır.

Celluitis  - sellülit

 • Sellülit, ciltte portakal kabuğu görünümüne neden olan bir cilt durumudur. Sellülit, genellikle kalça, uyluk ve karın gibi bölgelerde görülür. Sellülit, cilt altındaki yağ dokusunun düzensiz dağılımından kaynaklanır.

Cicatrix (sikatriks) - iz

 • Cicatrix, Latince'de "iz" anlamına gelir. Tıpta, cicatrix, ciltte bir yaralanmanın veya ameliyatın ardından kalan izdir. Sikatrikler, genellikle kırmızı veya pembe renktedir ve zamanla renkleri solar.

Comedon (komedon) - Siyah nokta, beyaz nokta

 • Comedon, ciltte yağ ve ölü deri hücreleri birikerek oluşan bir siyah nokta veya beyaz noktadır. Comedonlar, genellikle yüz, sırt ve göğüs gibi yağlı cilt bölgelerini etkiler. Comedonlar, genellikle zararsızdır, ancak uygun şekilde tedavi edilmezse akneye neden olabilir.

Corium (koryum) - deri

 • Corium, Latince'de "deri" anlamına gelir. Tıpta, corium, epidermisin altında bulunan ve derinin büyük bir kısmını oluşturan tabakadır. Corium, kan damarları, sinirler ve diğer dokuları içerir.
Curettage (küretaj - kazıma)

Cerrahide, küretaj, bir organ veya doku yüzeyinden doku veya hücrelerin kazınması işlemidir. Küretaj, çeşitli tıbbi durumlar için kullanılabilir, örneğin:
 • Kanserli dokuların çıkarılması
 • Akıntı veya kistlerin boşaltılması
 • Yaraların temizlenmesi
 • Cilt kanseri veya diğer cilt hastalıklarının tedavisi
Cutis,tegument,pella (kutis)
 • Latincede, cutis, tegmen ve pella, "deri" anlamına gelen kelimelerdir.
Decubitus ulcer (dekübitus ülseri - Yatak yarası)
 • Dekübitus ülseri, uzun süre hareketsiz kalan kişilerde, genellikle kalça, sırt, omuz ve topuklarda oluşan bir cilt ülsesidir. Dekübitus ülserleri, basınç, sürtünme ve nemden kaynaklanır.
Depigmnetation (depigmentasyon - renk kaybı)
Depigmentasyon, cildin normal renk pigmentinin (melanin) kaybıdır. Depigmentasyon, çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir, örneğin:
 • Genetik
 • İlaçlar
 • Cilt hastalıkları
 • Güneş hasarı
Dermatitis herpetiformis (dermatit herpetiformis)
 • Dermatit herpetiformis, kronik, kaşıntılı bir cilt hastalığıdır. Dermatit herpetiformis, buğday glutenine karşı alerji ile ilişkilidir.
Dermatit - deri iltehabı
Dermatit, cildin iltihaplanması ve kızarıklığıdır. Dermatit, çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir, örneğin:
 • Alerji
 • Enfeksiyon
 • Kimyasallar
 • Güneş hasarı
Dermatome (dermatom)
 • Dermatom, cildin bir bölümünü oluşturan, epidermisin alt tabakasından alınan ince bir deri örneğidir. Dermatomlar, cilt hastalıklarının teşhisi için kullanılır.
Dermatophytr infection (dermatofit enfeksiyonları)
 • Dermatofitik enfeksiyonlar, mantarların neden olduğu cilt enfeksiyonlarıdır. Dermatofitik enfeksiyonlar, genellikle ayak, tırnak ve saçları etkiler.
Dermatoplasty (dermatoplasti - Cilt rekonstrüksiyonu)
Dermatoplasti, cildin bir kısmının veya tamamının yeniden yapılandırılması işlemidir. Dermatoplasti, çeşitli nedenlerle yapılabilir, örneğin:
 • Yaraların kapatılması
 • Yanıkların tedavisi
 • Cilt kanserinin tedavisi
Dermis
 • Dermis, cildin orta tabakası olan bağ dokudur. Dermis, kan damarları, sinirler, kıl folikülleri ve ter bezlerini içerir.
Ecchymosis (ekimoz)
 • Morarma, cilt altında kan birikmesi sonucu oluşan, siyah ve mavi bir izdir. Ecchymosis, hasarlı kan damarlarından kanama sonucu oluşur. Genellikle bir yaralanma, örneğin düşme veya cilt darbesi sonucu oluşur.
Eczema (ekzema)
 • Egzama, kuru, kaşıntılı ve kırmızı cilt ile karakterize inflamatuar bir cilt hastalığıdır. Atopik dermatit, kontakt dermatit ve dishidrotik egzama gibi birkaç farklı egzama türü vardır.
Ephelides (efelid)
 • Ephelides, çil olarak da bilinen, ciltte küçük, düz, kahverengi lekeler. Güneş ışığına maruz kalma nedeniyle oluşur ve açık tenli kişilerde daha yaygındır.
Epidermis (epidermis)
 • Epidermis, cildin en dış tabakası. Keratinositlerden oluşur. Keratin, cildi koruyan bir protein üreten hücrelerdir. Epidermis ayrıca melanin üreten melanositleri de içerir. Melanin, cilde rengini veren pigmenttir.
Erosion (erozyon)
 • Cildin üst tabakası olan epidermisin yüzeysel kaybıdır. Sürtünme, kimyasallar ve enfeksiyon gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Erozyon genellikle ciddi değildir ve birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir.
Erysipelas (erizipel)
 • Erizipel, kızarıklık, şişlik ve ağrıya neden olan bir cilt enfeksiyonudur. Cilt bariyerindeki bir yırtıktan cilde giren bakteriler tarafından oluşur. Erizipel genellikle yüz ve bacaklarda görülür.
Erythema nodosum (eritema nodozum)
 • Ağrılı, kırmızı nodüllere neden olan bir cilt durumudur. Genellikle bacaklarda görülür. Enfeksiyonlar, ilaçlar ve belirli tıbbi durumlarla ilişkilidir.
Erythrasma (eritrazma)
 • Kırmızı, pullu lekelere neden olan bir cilt enfeksiyonudur. Genellikle kasık, koltuk altı ve ayak parmakları arasında görülür. Ilık ve nemli ortamlarda gelişen bakteriler tarafından oluşur.
Excoriation (ekskoryasyon)
 • Tırmalama veya ovma ile oluşan bir cilt lezyonudur. Kırmızı, tahriş olmuş bir cilt parçası veya ciltte bir kopma olarak görünebilir. Excoriation genellikle başka bir cilt durumunun belirtisidir, örneğin egzama veya sedef hastalığı.
Folliculitis (folikülit)
 • Kıl köklerinin iltihaplanmasıdır. Bakteriler, mantarlar ve tıraş gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Folikülit genellikle ciltte küçük, kırmızı şişlikler veya püstüller olarak görülür.
Folliculus pili (kıl folikülü)
 • Cilde saç üreten küçük, tüp şeklinde bir yapıdır. Kıl folikülü, keratinositlerden, melanositlerden ve seb hücrelerinden oluşan birkaç farklı hücre tipinden oluşur.
Fronkül (çıban)
 • Kıl foliküllerinin enfeksiyonu sonucu oluşan bir cilt apsesidir. Karbonküller genellikle birkaç çıbandan oluşan bir gruptur. Karbonküller genellikle daha büyük ve ağrılıdır.

Gl. sebacea (yağ bezi)
 • Cilde koruyucu ve kayganlaştırıcı görevi gören sebum adı verilen yağlı bir madde üreten bezlerdir. Sebum bezleri tüm vücutta bulunur, ancak avuç içi ve ayak tabanlarında bulunmazlar.
Gl. sudorifer (ter bezi)
 • Vücudu soğutmaya yardımcı olan ter üreten bezlerdir. Ter bezleri tüm vücutta bulunur, ancak dudak ve meme uçlarında bulunmazlar.
Hirci (hirsute)
 • Vücutta normalden fazla kıl büyümesi. Hirsutizm, genellikle ergenlik döneminde başlar ve genetik faktörler, hormonal dengesizlikler ve bazı ilaçların yan etkileri gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.
Hyperpigmentation (hiperpigmentasyon)
 • Cildin normal renginden daha koyu görünmesine neden olan melanin pigmentinin aşırı üretimi. Hiperpigmentasyon, güneş hasarı, yaşlanma, yaralar ve bazı cilt hastalıkları gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.
Hypodermis (hipodermis)
 • Cildin en derin tabakası. Yağ dokusu, kan damarları ve sinirlerden oluşur. Hipodermis, cildi yalıtmaya, darbelerden korumaya ve vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur.
İchthyosis (iktiyoz)
 • Cildin kuru, pullu ve kalınlaşması ile karakterize bir cilt hastalığıdır. İktiyoz, kalıtsal veya edinilmiş olabilir.
İmpetigo
 • Cildin yüzeyinde, genellikle çocuklarda görülen, bulaşıcı bir bakteriyel enfeksiyondur. İmpetigo, genellikle kırmızı, kaşıntılı ve irinli yaralar olarak görülür.
Keratoacanthoma (keratoakantoma)
 • Ciltte hızla büyüyen, genellikle iyi huylu bir tümördür. Keratoakantoma, genellikle yüz, kol ve bacaklarda görülür.
Lanugo (lanuga)
 • Yenidoğanlarda ve bebeklerde vücudun tümünde bulunan ince, yumuşak tüylerdir. Lanugo, doğumdan birkaç hafta sonra genellikle kendiliğinden dökülür.
Lichen planus (liken planus)
 • Ciltte, ağızda ve genital bölgede görülen, kaşıntılı, düz veya kabarık lekelere neden olan bir cilt hastalığıdır. Lichen planus, genellikle yetişkinlerde görülür.
Lichenification (likenifikasyon)
 • Ciltte kaşıma veya sürtünme sonucu oluşan kalınlaşma ve koyulaşma. Likenifikasyon, genellikle egzama veya sedef hastalığı gibi kronik cilt hastalıklarında görülür.
Marrector pili (marrektor pili)
 • Kıl foliküllerinin kaslarını kontrol eden bir kastır. Marrector pili, kaşların ve kirpiklerin dik durmasına yardımcı olur.
Macula (makül)
 • Ciltte düz, renk değişikliğine neden olan bir lezyondur. Makül, genellikle çil, doğum lekesi veya yaşlılık lekeleri gibi iyi huylu lezyonlardan oluşur.
Melanocytu (melanosit)
 • Melanin adı verilen cilt pigmentini üreten cilt hücreleridir. Melanositler, cildin rengini belirlemekten sorumludur.
Merkel hücreleri
 • Cildin en dış tabakasında bulunan, dokunma ve basınç gibi duyusal uyaranları algılayan hücrelerdir. Merkel hücreleri, ağrı ve sıcaklık gibi duyusal uyaranları da algılayabilir.
Miliaria (miliarya)
 • Ciltte, ter bezlerinin tıkanması sonucu oluşan küçük, kırmızı, kaşıntılı kabarcıklardır. Miliaria, genellikle sıcak ve nemli iklimlerde görülür.
Nevus (nevüs)
 • Ciltte, doğumdan itibaren bulunan, iyi huylu bir tümördür. Nevüsler, genellikle kahverengi veya siyah renktedir.
Nodule (nodül)
 • Ciltte, 1 cm'den büyük, yuvarlak veya oval şekilli, sert bir şişliktir. Nodüller, çeşitli nedenlerle oluşabilir, örneğin enfeksiyon, iltihaplanma veya kanser.
Onyx (oniks)
 • Tırnak plağının en dış tabakası. Onyx, keratin adı verilen bir proteinden oluşur.
Papula (papül)
 • Ciltte, 1 cm'den küçük, yuvarlak veya oval şekilli, küçük bir şişliktir. Papüller, çeşitli nedenlerle oluşabilir, örneğin enfeksiyon, iltihaplanma veya alerji.
Paronychia (paronişi)
 • Tırnak etrafındaki yumuşak dokuların iltihaplanmasıdır. Paronychia, genellikle bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanır.
Pemphigus (pemfigus)
 • Ciltte ve mukozalarda, kabarcıklarla karakterize bir grup otoimmün hastalıktır. Pemfigus, cildin üst tabakasında bulunan epitel hücrelerinin anormal bağışıklık sistemi saldırısı sonucunda gelişir.
Petechiae (peteşi)
 • Ciltte, küçük, kırmızı veya mor lekeler olarak görülen, kılcal damarların kanaması sonucu oluşan lezyonlardır. Peteşiler, çeşitli nedenlerle oluşabilir, örneğin travma, enfeksiyon veya bazı ilaçlar.
Pili
 • Kıl anlamına gelir.
Pitriasis rosea
 • Ciltte, genellikle göğüs ve sırtta görülen, pembe, pullu lekelere neden olan bir cilt hastalığıdır. Pitriasis rosea, genellikle çocuklarda ve gençlerde görülür.
Plak
 • Ciltte, 1 cm'den büyük, düz veya kabarık, kırmızı veya kahverengi bir lezyondur. Plaklar, çeşitli nedenlerle oluşabilir, örneğin enfeksiyon, iltihaplanma veya kanser.
Pruritus (pruritus - kaşıntı)
Kaşıntı, cildin kaşınmasına neden olan rahatsız edici bir hissidir. Pruritus, çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir, örneğin:
 • Kuru cilt
 • Cilt hastalıkları
 • Hamilelik
 • Nadiren kanser
Pseudofolliculitis barbae (psödofollikulit barbe)
 • Tıraş sonrası kıl köklerinde oluşan iltihaplanmadır. Pseudofolliculitis barbae, genellikle koyu renkli tenli kişilerde görülür.
Psoriasis (psoriasis - sedef hastalığı)
 • Ciltte kırmızı, pullu, kabarık lekelere neden olan kronik bir cilt hastalığıdır. Psoriasis, genellikle dizlerde, dirseklere, kafa derisine ve gövdeye etki eder.
Pubes - kasık
 • Kasık bölgesidir. Pubes, genellikle ergenlik döneminde kıllarla kaplanır.
Pustula (püstül)
 • Ciltte, irinle dolu küçük bir şişliktir. Püstüller, çeşitli nedenlerle oluşabilir, örneğin enfeksiyon, iltihaplanma veya akne.
Rozasea 
 • Yüzde kızarıklık, şişlik, kırmızılık ve kılcal damar genişlemesine neden olan kronik bir cilt hastalığıdır. Rosacea, genellikle orta yaşlı kadınlarda görülür.
Scabiazis (skabiyazis - uyuz)
 • Uyuz olarak da bilinen, mayt adı verilen küçük bir böceğin neden olduğu bir cilt enfeksiyonudur. Uyuz, genellikle kaşıntılı, kırmızı lekeler ve kabarcıklara neden olur.
Seborrheic dermatitis (seboreik dermatit)
 • Yanaklarda, burunda ve kafa derisinde kırmızı, pullu lekelere neden olan kronik bir cilt hastalığıdır. Seboreik dermatit, genellikle yetişkinlerde görülür.
Telangiectasia (telanjiyektazi - kılcal damar genişlemesi)
 • Ciltte, kırmızı veya mor çizgiler olarak görülen, kılcal damarların genişlemesi sonucu oluşan lezyonlardır. Telangiectasia, genellikle yaşlanma, güneş hasarı veya bazı ilaçlardan kaynaklanır.
Tinea barbea
 • Sakal bölgesinde mantar enfeksiyonu.
Tinea Capitis - saç mantarı
 • Kafa derisinde mantar enfeksiyonu.
Tinea Corporis
 • Vücudun diğer bölgelerinde mantar enfeksiyonu.
Tinea Pedis
 • Ayak mantarı
Tinea unguium
 • Tırnak mantarı
Toxic epidermal necrolysis (toksik epidermal nekroliz)
 • Cildin üst tabakasının ölümü ile karakterize ciddi bir cilt reaksiyonudur. Toksik epidermal nekroliz, genellikle ilaçlar veya enfeksiyonlar tarafından tetiklenir.


Yorum Gönder

Yukarıya Çık