Alt taraf kasları - mm. membri inferioris

 Alt taraf kasları - musculi membri inferioris

1-Kalça kasları – Gluteal kaslar


A-Kalçanın ön taraf kasları

 • m. iliopsoas major - büyük bel kası
  • Lumbosakral bölgede bulunan, uyluk ve bacağa uzanan bir kastır. Uyluğun fleksiyonunu, adduksiyonunu ve rotasyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Uyluğun fleksiyonunu (bükülmesi) sağlar.
   • Uyluğun adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
   • Uyluğun rotasyonunu (dönmesini) sağlar.
 • m. iliopsoas minor - küçük bel kası
  • Lumbosakral bölgede bulunan, uyluk ve bacağa uzanan küçük bir kastır. Uyluğun fleksiyonuna ve adduksiyonuna yardımcı olur.
  • Fonksiyonu:
   • Uyluğun fleksiyonuna (bükülmesi) yardımcı olur.
   • Uyluğun adduksiyonuna (içe doğru hareketini) yardımcı olur.
 • m. iliacus - böğrü kası
  • Lumbosakral bölgede bulunan, uyluk ve bacağa uzanan bir kastır. Uyluğun fleksiyonunu, adduksiyonunu ve rotasyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Uyluğun fleksiyonunu (bükülmesi) sağlar.
   • Uyluğun adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
   • Uyluğun rotasyonunu (dönmesini) sağlar.

m. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus

B-Kalçanın arka tarafında bulunan kaslar
 • m. gluteus maximus - büyük ilye kası
  • Kalça kaslarının en büyüğü ve en güçlüsüdür. Kalçanın ekstansiyonunu, adduksiyonunu ve dış rotasyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Kalçanın ekstansiyonunu (arkaya doğru hareketini) sağlar.
   • Kalçanın adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
   • Kalçanın dış rotasyonunu (dışa doğru dönmesini) sağlar.
 • m. gluteus medius - orta ilye kası
  • Kalça kaslarının orta büyüklüktekisidir. Kalçanın abduksiyonunu ve dış rotasyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Kalçanın abduksiyonunu (dışa doğru hareketini) sağlar.
   • Kalçanın dış rotasyonunu (dışa doğru dönmesini) sağlar.
 • m. gluteus minimus - küçük ilye kası
  • Kalça kaslarının en küçük olanıdır. Kalçanın abduksiyonunu ve dış rotasyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Kalçanın abduksiyonunu (dışa doğru hareketini) sağlar.
   • Kalçanın dış rotasyonunu (dışa doğru dönmesini) sağlar.


m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus

m. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimusm. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus


2-Uyluk kasları

A-Uyluğun dış rotasyon kasları

 • m. obturator internus
  • İç obturator kası olarak da bilinir, pelvisin derininde bulunan ve kalça kemiğinin üst kısmına uzanan küçük bir kastır. Kalçanın abduksiyonunu (dışa doğru hareketini), dış rotasyonunu (dışa doğru dönmesini) ve fleksiyonunu (bükülme hareketini) sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Kalçanın abduksiyonunu (dışa doğru hareketini) sağlar.
   • Kalçanın dış rotasyonunu (dışa doğru dönmesini) sağlar.
   • Kalçanın fleksiyonunu (bükülme hareketini) sağlar.
 • m. obturator externus
  • Dış obturator kası olarak da bilinir, pelvisin derininde bulunan ve kalça kemiğinin alt kısmına uzanan küçük bir kastır. Kalçanın adduksiyonunu (içe doğru hareketini) ve fleksiyonunu (bükülme hareketini) sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Kalçanın adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
   • Kalçanın fleksiyonunu (bükülme hareketini) sağlar.
 • m. gemellus superior
  • Kalça kemiğinin üst kısmına uzanan küçük bir kastır. M. piriformis kasının alt kısmına yapışır ve kalçanın dış rotasyonuna yardımcı olur.
 • m. gemellus inferior
  • Kalça kemiğinin üst kısmına uzanan küçük bir kastır. M. quadratus femoris kasının alt kısmına yapışır ve kalçanın dış rotasyonuna yardımcı olur.
 • m. quadratus femoris
  • M. quadratus femoris, kare femoral kası olarak da bilinir, kalça kemiğinin üst kısmına uzanan küçük bir kastır. Kalçanın dış rotasyonuna ve fleksiyonuna yardımcı olur.
  • Fonksiyonu:
   • Kalçanın dış rotasyonuna yardımcı olur.
   • Kalçanın fleksiyonuna yardımcı olur.
 • m. piriformis
  • Pelvisin derininde bulunan ve kalça kemiğinin üst kısmına uzanan üçgen şeklinde bir kastır. Kalçanın abduksiyonunu (dışa doğru hareketini), dış rotasyonunu (dışa doğru dönmesini) ve fleksiyonunu (bükülme hareketini) sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Kalçanın abduksiyonunu (dışa doğru hareketini) sağlar.
   • Kalçanın dış rotasyonunu (dışa doğru dönmesini) sağlar.
   • Kalçanın fleksiyonunu (bükülme hareketini) sağlar.

m. obturator internus m. obturator externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. piriformisB-Uyluğun ön grup kasları
m. sartorius (terzi kası): uyluk ve bacağa fleksiyon hareketini yaptırır.
m. quadriceps femoris: 4 kasın birleşmesinden oluşur.  Bacağa ekstensiyon hareketi yaptırır)
m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius


m. tensor fasciae latae: uyluğa abduksiyon, fleksiyon ve iç rotasyon hareketi yaptırır.
m. pectineus: uyluğa adduksiyon ve fleksiyon hareketi yaptırır.


m. sartorius m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius m. tensor fasciae latae m. pectineus

C-Uyluğun arka grup kasları - Hamstring kaslar

 • m. biceps femoris: bacağa fleksiyon hareketi yaptırır.
 • m. semitendinosus: bacağa fleksiyon hareketi yaptırır.
 • m. semimembranosus: bacağa fleksiyon hareketi yaptırır.

m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus


m. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus m. obturator internus m. obturator externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. piriformis m. sartorius m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius m. tensor fasciae latae m. pectineus m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus


m. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus m. obturator internus m. obturator externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. piriformis m. sartorius m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius m. tensor fasciae latae m. pectineus m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosusm. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus m. obturator internus m. obturator externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. piriformis m. sartorius m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius m. tensor fasciae latae m. pectineus m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus

m. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus m. obturator internus m. obturator externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. piriformis m. sartorius m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius m. tensor fasciae latae m. pectineus m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus


m. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus m. obturator internus m. obturator externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. piriformis m. sartorius m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius m. tensor fasciae latae m. pectineus m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus

m. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus m. obturator internus m. obturator externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. piriformis m. sartorius m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius m. tensor fasciae latae m. pectineus m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus


m. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus m. obturator internus m. obturator externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. piriformis m. sartorius m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius m. tensor fasciae latae m. pectineus m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus

m. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus m. obturator internus m. obturator externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. piriformis m. sartorius m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius m. tensor fasciae latae m. pectineus m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus

3-Bacak kasları


A- Bacağın ön grup kasları
 • m. tibialis anterior 
  • M. tibialis anterior, ön kaval kemiği kası olarak da bilinir, bacağın ön kısmında bulunan uzun ve güçlü bir kastır. Ayak bileğinin dorsifleksiyon  (ayak parmaklarının yukarı doğru hareketini), ayak bileğinin supinasyonunu (ayak tabanının dışa dönmesini) ve ayağın pronasyonunu (ayak tabanının içe dönmesini) sağlar.
 • m. extensor digitorum longus 
  • Uzun parmak ekstensor kası olarak da bilinir, bacağın ön kısmında bulunan uzun bir kastır. Ayak parmaklarının dorsal fleksiyonunu (ayak parmaklarının yukarı doğru hareketini) sağlar.
 • m. extensor hallucis longus 
  • Uzun başparmak ekstensor kası olarak da bilinir, bacağın ön kısmında bulunan uzun bir kastır. Başparmağın dorsal fleksiyonunu (başparmağın yukarı doğru hareketini) sağlar.
 • m. peroneus/fibularis longus 
  • Uzun fibularis kası olarak da bilinir, bacağın dış kısmında bulunan uzun bir kastır. Ayak bileğinin plantar fleksiyonunu (ayak parmaklarının aşağı doğru hareketini), ayak bileğinin pronasyonunu (ayak tabanının içe dönmesini) ve ayağın supinasyonunu (ayak tabanının dışa dönmesini) sağlar.

B- Bacağın yan (lateral) grup kasları

 • m. fibularis longus
  • Ayak bileğinin plantar fleksiyonunu (ayak parmaklarının aşağı doğru hareketini) sağlar.
  • Ayak bileğinin pronasyonunu (ayak tabanının dışa dönmesini) sağlar.
  • Ayağın pronasyonunu (ayak tabanının içe dönmesini) sağlar.
  • Ayağın adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
  • Ayağın abduksiyonunu (dışa doğru hareketini) sağlar.
 • m. fibularis brevis
  • Ayak bileğinin plantar fleksiyonunu (ayak parmaklarının aşağı doğru hareketini) sağlar.
  • Ayak bileğinin supinasyonunu (ayak tabanının dışa dönmesini) sağlar.
  • Ayağın adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.

m. fibularis brevis m. fibularis longus m. tibialis anterior m. extensor digitorum longus m. extensor hallucis longus m. peroneus/fibularis longus

C-Bacağın arka grup kasları
 
C1- Yüzeysel grup kasları
 • m. gastrocnemius 
  • Ayak bileğinin plantar fleksiyonunu (ayak parmaklarının aşağı doğru hareketini) sağlar.
  • Dizin fleksiyonunu (bükülme hareketini) sağlar.
 • m. soleus 
  • Ayak bileğinin plantar fleksiyonunu (ayak parmaklarının aşağı doğru hareketini) sağlar.
  • Dizin fleksiyonunu (bükülme hareketini) sağlar.
 • m. plantaris
  • Ayak bileğinin plantar fleksiyonunu (ayak parmaklarının aşağı doğru hareketini) sağlar.

m. gastrocnemius m. soleus m. plantaris

C2- Derin grup kasları
 • m. tibialis posterior 
  • Ayağa plantar fleksiyon ve inversiyon hareketlerini yaptırır.
 • m. flexor digitorum longus 
  • Ayağa, 2. ve 5. Ayak parmaklarına fleksiyon hareketlerini yaptırır.
 • m. flexor hallucis longus 
  • Ayağa ve ayak baş parmağına fleksiyon hareketini yaptırır.
 • m. popliteus 
  • Bacağa fleksiyon ve iç rotasyon hareketi yaptırır, ayrıca ayağa flesiyon hareketi yaptırmayan tek kastır.

m. tibialis posterior m. flexor digitorum longus m. flexor hallucis longus m. popliteus

Tendo Calcaneus (achillis)
m. gastrocnemius ve m. soleus’un oratak sonlanma kirişidir.
Vücutta en kalın ve en kuvvetli kiriştir.
Oc calcaneus’da sonlanır.

4-Ayak kasları

 • m. flexor digiti minimi brevis
  • Ayak tabanının küçük bir kasıdır. Ayak tabanının ulnar tarafında bulunur ve beşinci parmağın proksimal falanks tabanına yapışır. Beşinci parmağın (serçe parmağın) metakarpofalangeal eklemde fleksiyonunu (bükülmesini) sağlar.
 • m. flexor hallucis brevis
  • Ayak tabanının küçük bir kasıdır. Ayak tabanının ortasında bulunur ve başparmağın proksimal falanks tabanına yapışır. Baş parmağın (ayak başparmağı) metatarsofalangeal eklemde fleksiyonunu (bükülmesini) sağlar.
 • m. flexor digitorum brevis
  • Ayak tabanının küçük bir kasıdır. Ayak tabanının arka kısmında bulunur ve ikinci ila beşinci parmakların proksimal falanks tabanlarına yapışır. İkinci ila beşinci parmakların (ayak parmaklarının) metatarsofalangeal eklemlerde fleksiyonunu (bükülmesini) sağlar.
 • m. adductor hallucis
  • Ayak tabanının küçük bir kasıdır. Ayak tabanının medial kısmında bulunur ve baş parmağın proksimal falanks tabanına yapışır. Baş parmağın (ayak başparmağı) metatarsofalangeal eklemde adduksiyonunu (ortanca çizgiye yaklaşmasını) sağlar.
 • m. abdutor hallucis - başparmak abduktörü
  • Ayak tabanının küçük bir kasıdır. Ayak tabanının lateral kısmında bulunur ve baş parmağın proksimal falanks tabanına yapışır. Baş parmağın (ayak başparmağı) metatarsofalangeal eklemde abduksiyonunu (ortanca çizgiden uzaklaşmasını) sağlar.
 • m. abductor digiti minimi - serçe parmağı abdüktörü
  • Ayak tabanının küçük bir kasıdır. Ayak tabanının lateral kısmında bulunur ve beşinci parmağın (serçe parmağı) proksimal falanks tabanına yapışır. Beşinci parmağın (serçe parmağı) metatarsofalangeal eklemde abduksiyonunu (ortanca çizgiden uzaklaşmasını) sağlar.
 • m. quadratus plantae
  • Ayak tabanının küçük bir kasıdır. Ayak tabanının arka kısmında bulunur ve kalkaneustan çıkarak flexor digitorum longus ve flexor hallucis longus kaslarının tendonlarına yapışır. Ayağın kemerini desteklemek ve parmakların fleksiyonuna yardımcı olmakla işlev görür.
 • mm. lumbricales
  • Ayak tabanında bulunan dört adet küçük, fusiform kasdır. Flexor digitorum profundus kasının tendonlarından çıkar ve ikinci ila beşinci parmakların proksimal falankslarının yanlarına yapışır. Metakarpofalangeal eklemlerde fleksiyon yapmak ve ikinci ila beşinci parmakların interfalangeal eklemlerini uzatmakla işlev görürler.
 • mm. interossei dorsale
  • Ayak tabanında bulunan dört adet küçük, fusiform kastır. Metakarpal kemiklerin komşu yanlarından çıkar ve ikinci ila beşinci parmakların proksimal falanks tabanlarına yapışır. İkinci ila beşinci parmakların abduksiyonunu (yanlara doğru açılmasını) ve uzatılmasını sağlamakla işlev görürler.
 • mm. interossei plantare
  • Ayak tabanında bulunan üç adet küçük, fusiform kastır. Metakarpal kemiklerin komşu yanlarından çıkar ve ikinci ila beşinci parmakların proksimal falanks tabanlarına yapışır. İkinci ila beşinci parmakların adduksiyonunu (orta çizgiye yaklaşmasını) ve uzatılmasını sağlamakla işlev görürler.

m. flexor digiti minimi brevis m. flexor hallucis brevis m. flexor digitorum brevis m. adductor hallucis m. abdutor hallucis m. abductor digiti minimi m. quadratus plantae mm. lumbricales mm. interossei dorsale mm. interossei plantare
m. flexor digiti minimi brevis m. flexor hallucis brevis m. flexor digitorum brevis m. adductor hallucis m. abdutor hallucis m. abductor digiti minimi m. quadratus plantae mm. lumbricales mm. interossei dorsale mm. interossei plantare

m. flexor digiti minimi brevis m. flexor hallucis brevis m. flexor digitorum brevis m. adductor hallucis m. abdutor hallucis m. abductor digiti minimi m. quadratus plantae mm. lumbricales mm. interossei dorsale mm. interossei plantare

m. flexor digiti minimi brevis m. flexor hallucis brevis m. flexor digitorum brevis m. adductor hallucis m. abdutor hallucis m. abductor digiti minimi m. quadratus plantae mm. lumbricales mm. interossei dorsale mm. interossei plantare

m. flexor digiti minimi brevis m. flexor hallucis brevis m. flexor digitorum brevis m. adductor hallucis m. abdutor hallucis m. abductor digiti minimi m. quadratus plantae mm. lumbricales mm. interossei dorsale mm. interossei plantare

m. flexor digiti minimi brevis m. flexor hallucis brevis m. flexor digitorum brevis m. adductor hallucis m. abdutor hallucis m. abductor digiti minimi m. quadratus plantae mm. lumbricales mm. interossei dorsale mm. interossei plantare
m. flexor digiti minimi brevis m. flexor hallucis brevis m. flexor digitorum brevis m. adductor hallucis m. abdutor hallucis m. abductor digiti minimi m. quadratus plantae mm. lumbricales mm. interossei dorsale mm. interossei plantare
m. flexor digiti minimi brevis m. flexor hallucis brevis m. flexor digitorum brevis m. adductor hallucis m. abdutor hallucis m. abductor digiti minimi m. quadratus plantae mm. lumbricales mm. interossei dorsale mm. interossei plantare


m. flexor digiti minimi brevis m. flexor hallucis brevis m. flexor digitorum brevis m. adductor hallucis m. abdutor hallucis m. abductor digiti minimi m. quadratus plantae mm. lumbricales mm. interossei dorsale mm. interossei plantare
m. flexor digiti minimi brevis m. flexor hallucis brevis m. flexor digitorum brevis m. adductor hallucis m. abdutor hallucis m. abductor digiti minimi m. quadratus plantae mm. lumbricales mm. interossei dorsale mm. interossei plantare
m. flexor digiti minimi brevis m. flexor hallucis brevis m. flexor digitorum brevis m. adductor hallucis m. abdutor hallucis m. abductor digiti minimi m. quadratus plantae mm. lumbricales mm. interossei dorsale mm. interossei plantare


m. flexor digiti minimi brevis m. flexor hallucis brevis m. flexor digitorum brevis m. adductor hallucis m. abdutor hallucis m. abductor digiti minimi m. quadratus plantae mm. lumbricales mm. interossei dorsale mm. interossei plantare


Alt ekstremite kasları genel resimleri


alt ekstremite kasları genel görünüm

m. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus m. obturator internus m. obturator externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. piriformis m. sartorius m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius m. tensor fasciae latae m. pectineus m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus m. fibularis brevis m. fibularis longus m. tibialis anterior m. extensor digitorum longus m. extensor hallucis longus m. peroneus/fibularis longus m. gastrocnemius m. soleus m. plantaris m. tibialis posterior m. flexor digitorum longus m. flexor hallucis longus m. popliteus

m. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus m. obturator internus m. obturator externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. piriformis m. sartorius m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius m. tensor fasciae latae m. pectineus m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus m. fibularis brevis m. fibularis longus m. tibialis anterior m. extensor digitorum longus m. extensor hallucis longus m. peroneus/fibularis longus m. gastrocnemius m. soleus m. plantaris m. tibialis posterior m. flexor digitorum longus m. flexor hallucis longus m. popliteusm. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus m. obturator internus m. obturator externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. piriformis m. sartorius m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius m. tensor fasciae latae m. pectineus m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus m. fibularis brevis m. fibularis longus m. tibialis anterior m. extensor digitorum longus m. extensor hallucis longus m. peroneus/fibularis longus m. gastrocnemius m. soleus m. plantaris m. tibialis posterior m. flexor digitorum longus m. flexor hallucis longus m. popliteus

m. iliopsoas major m. iliopsoas minor m. iliacus m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus m. obturator internus m. obturator externus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris m. piriformis m. sartorius m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus lateralis m. vastus medialis m. vastus intermedius m. tensor fasciae latae m. pectineus m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus m. fibularis brevis m. fibularis longus m. tibialis anterior m. extensor digitorum longus m. extensor hallucis longus m. peroneus/fibularis longus m. gastrocnemius m. soleus m. plantaris m. tibialis posterior m. flexor digitorum longus m. flexor hallucis longus m. popliteus
Yorum Gönder

Yukarıya Çık