Türkiye'nin platoları

 

plato nedir?

 • Plato, coğrafi bir terim olarak, akarsuların meydana getirdiği derin vadilerle yarılmış düzlüklere verilen isimdir. Platolar, genellikle yükseklerde bulunur ve etrafları dağlarla çevrilidir.
 • Platoların oluşumu, akarsuların uzun yıllar boyunca yeryüzünde aşındırıcı bir etkiye sahip olmasıyla gerçekleşir. Akarsular, yeryüzünü aşındırarak derin vadilerin oluşmasına neden olur. Bu vadilerin arasında kalan düzlükler ise plato olarak adlandırılır.
 • Platolar, genellikle tarım ve hayvancılık için uygun alanlar olarak kullanılır. Yüksek platolarda, büyükbaş hayvancılık yapılırken, alçak platolarda tarım ve küçükbaş hayvancılık yapılır.


Aşınım platoları;
Aşınım platoları, zaman içinde su, rüzgar ve buz gibi etkenlerin etkisiyle oluşmuş düz, tabakalı yüzeylere sahip coğrafi oluşumlardır. Bu platolar, kireç taşı, kumtaşı veya benzeri tabakalı kayaçların aşındığı yerlerde ortaya çıkar. Özellikle karstik platolar, kireç taşı gibi suda çözünebilen kayaçların aşındığı bölgelerde bulunabilir. Bu tür platolar, yer altı mağaraları, yer altı nehirleri ve diğer karstik oluşumları içerebilir.
 • Çatalca-Kocaeli Platosu,
 • Perşembe Platosu
Tabaka düzlüğü platoları;
Plato, yüzeyi nispeten düz ve geniş bir düzlük ya da ova anlamına gelir. Bu terim, coğrafyada genellikle düz veya hafif eğimli arazi parçalarını tanımlamak için kullanılır. Platolar, deniz seviyesinden yüksek bir konumda bulunabilirler ve bazen tepelik veya dağlık alanlardan oluşurlar. Özellikle tabaka kayaçlarından oluşan bölgelerde, bu terim daha yaygın olarak kullanılır.
 • Bozok Platosu,
 • Yazılıkaya Platosu,
 • Haymana Platosu,
 • Cihanbeyli Platosu,
 • Obruk Platosu,
 • Gaziantep Platosu,
 • Şanlıurfa Platosu,
 • Uzunyayla Platosu
Karstik platolar;
Karstik platolar, karstik oluşumların hakim olduğu alanlarda bulunur.
 • Teke Platosu,
 • Taşeli Platosu
Volkanik platolar;
Volkanik platolar, volkanik aktivitenin etkisiyle oluşur
 • Erzurum-Kars Platosu,
 • Ardahan Platosu


Yorum Gönder

Yukarıya Çık