Üst taraf kasları - mm. membri superioris

 

1-Omuz kemeri kasları

 • m. deltoideus - deltoid kas
  • Kulağın üst kısmından başlayıp omzun dış kısmına ve ön kolun üst kısmına uzanan üç başlı bir kastır. Omuz ekleminin fleksiyonunu, abduksiyonunu ve rotasyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Omuz ekleminin fleksiyonunu (bükülmesi) sağlar.
   • Omuz ekleminin abduksiyonunu (dışa doğru hareketini) sağlar.
   • Omuz ekleminin rotasyonunu (dönmesini) sağlar.
 • m. supraspinatus - diken üstü kas
  • Omuz ekleminin eklem kapsülü altında bulunan bir kastır. Omuz ekleminin abduksiyonunu sağlar. Omuz ekleminin abduksiyonunu (dışa doğru hareketini) sağlar.
 • m. infraspinatus - diken altı kas
  • Omuz ekleminin eklem kapsülü altında bulunan bir kastır. Omuz ekleminin abduksiyonunu ve rotasyonunu sağlar. Omuz ekleminin abduksiyonunu (dışa doğru hareketini) sağlar.
 • m. teres minör - küçük yuvarlak kas
  • Omuz ekleminin eklem kapsülü altında bulunan bir kastır. Omuz ekleminin abduksiyonunu ve rotasyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Omuz ekleminin abduksiyonunu (dışa doğru hareketini) sağlar.
   • Omuz ekleminin rotasyonunu (dönmesini) sağlar.
 • m. subscapularis - kürek altı kası
  • Omuz ekleminin eklem kapsülü içinde bulunan bir kastır. Omuz ekleminin adduksiyonunu (içe doğru hareketini) ve rotasyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Omuz ekleminin adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
   • Omuz ekleminin rotasyonunu (dönmesini) sağlar.
 • m. teres majör - büyük yuvarlak kas
  • Omuz ekleminin eklem kapsülü dışında bulunan bir kastır. Omuz ekleminin abduksiyonunu ve adduksiyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Omuz ekleminin abduksiyonunu (dışa doğru hareketini) sağlar.
   • Omuz ekleminin adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
 • m. trapezius 
  • Boynun yanlarından başlayıp omuza ve sırta uzanan üç başlı bir kastır. Omuz ekleminin abduksiyonunu, adduksiyonunu, rotasyonunu ve fleksiyonunu sağlar. Ayrıca, baş ve boynun hareketini sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Omuz ekleminin abduksiyonunu (dışa doğru hareketini) sağlar.
   • Omuz ekleminin adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
   • Omuz ekleminin rotasyonunu (dönmesini) sağlar.
   • Omuz ekleminin fleksiyonunu (bükülmesi) sağlar.
   • Baş ve boynun hareketini sağlar.
 • m. latissimus dorsi 
  • Sırtın arkasında bulunan, omuz ve kola uzanan büyük bir kastır. Omuz ekleminin abduksiyonunu, adduksiyonunu, rotasyonunu ve fleksiyonunu sağlar. Ayrıca, kolun adduksiyonunu ve fleksiyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Omuz ekleminin abduksiyonunu (dışa doğru hareketini) sağlar.
   • Omuz ekleminin adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
   • Omuz ekleminin rotasyonunu (dönmesini) sağlar.
   • Kolun adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
   • Kolun fleksiyonunu (bükülmesi) sağlar.
 • m. levator scapulae
  • Kafatasının arkasından başlayıp kürek kemiğine uzanan bir kastır. Kürek kemiğinin elevasyonu, adduksiyonu ve rotasyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Kürek kemiğinin elevasyonu (yukarıya doğru hareketini) sağlar.
   • Kürek kemiğinin adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
   • Kürek kemiğinin rotasyonunu (dönmesini) sağlar.
 • m. rhomboidei
  • Kafatasının arkasından başlayıp kürek kemiğine uzanan iki kastır. Kürek kemiğinin adduksiyonunu ve rotasyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Kürek kemiğinin adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
   • Kürek kemiğinin rotasyonunu (dönmesini) sağlar.
 • m. pectoralis majör
  • Göğsün ön kısmında bulunan, kol ve omuza uzanan büyük bir kastır. Kolun adduksiyonunu, fleksiyonunu ve rotasyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Kolun adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
   • Kolun fleksiyonunu (bükülmesi) sağlar.
   • Kolun rotasyonunu (dönmesini) sağlar.
 • m. pectoralis minör
  • Göğsün ön kısmında bulunan, kol ve omuza uzanan küçük bir kastır. Kolun adduksiyonunu ve rotasyonunu sağlar.
  • Fonksiyonu:
   • Kolun adduksiyonunu (içe doğru hareketini) sağlar.
   • Kolun rotasyonunu (dönmesini) sağlar.
 • m. serratus anterior
  • Göğsün ön kısmında bulunan, kürek kemiğine ve kolun ön kısmına uzanan bir kastır. Kürek kemiğinin protraksiyonunu (öne doğru hareketini) sağlar. Kürek kemiğinin protraksiyonunu (öne doğru hareketini) sağlar.


2-Kol kasları


 • m. biceps brachii - pazu kası
  • Kolda bulunan, ön kolun fleksiyonunu (bükülmesi) sağlayan iki başlı bir kastır. Scapula (kürek kemiği) ve humerus (omuz kemiği) kemiğinden başlar ve radius (ön kol kemiği) kemiğinin tuberosity radii (radius çıkıntısı) kemiğine bağlanır.
  • Fonksiyonu:
   • Ön kolun fleksiyonunu (bükülmesi) sağlar.
   • Omuz ekleminin supinasyonunu (iç rotasyonunu) sağlar.
 • m. coracobrachialis - brakial kas
  • Kolda bulunan, ön kolun fleksiyonuna (bükülmesi) yardımcı olan bir kastır. Coracoid process (korakoid çıkıntı) kemiğinden başlar ve humerus (omuz kemiği) kemiğinin mediale humeral epicondyle (humerus medial epikondili) kemiğine bağlanır.
  • Fonksiyonu:
   • Ön kolun fleksiyonuna (bükülmesi) yardımcı olur.
 • m. brachialis - kol kası
  • Kolda bulunan, ön kolun fleksiyonunu (bükülmesi) sağlayan bir kastır. Humerus (omuz kemiği) kemiğinin ön kısmından başlar ve radius (ön kol kemiği) kemiğinin tuberosity radii (radius çıkıntısı) kemiğine bağlanır.
  • Fonksiyonu:
   • Ön kolun fleksiyonunu (bükülmesi) sağlar.
 • m. triceps brachii 
  • Kolda bulunan, ön kolun ekstansiyonunu (uzatılmasını) sağlayan üç başlı bir kastır. Scapula (kürek kemiği) ve humerus (omuz kemiği) kemiğinden başlar ve ulna (ön kol kemiği) kemiğinin olecranon (olekranon çıkıntısı) kemiğine bağlanır.
  • Fonksiyonu:
   • Ön kolun ekstansiyonunu (uzatılmasını) sağlar.
   • Omuz ekleminin abduksiyonunu (dışa doğru hareketini) sağlar.


m. biceps brachii (pazu kası) m. coracobrachialis m. brachialis m. triceps brachii

m. biceps brachii (pazu kası) m. coracobrachialis m. brachialis m. triceps brachii


m. biceps brachii (pazu kası) m. coracobrachialis m. brachialis m. triceps brachii

m. biceps brachii (pazu kası) m. coracobrachialis m. brachialis m. triceps brachii
m. biceps brachii (pazu kası) m. coracobrachialis m. brachialis m. triceps brachii

3-Önkol kasları


A-Ön kol ön kompartman kasları
 • m. pronator teres 
  • Ön kola pronasyon ve fleksion hareketlerini yaptırır.
 • m. flexor carpi radialis 
  • Ele fleksiyon ve abduksiyon hareketlerini yaptırır.
 • m. palmaris longus 
  • Ele fleksiyon hareketi yaptırır.
 • m. flexor carpi ulnaris 
  • Ele fleksiyon ve adduksiyon hareketlerini yaptırır.
 • m. flexor digitorum superficialis 
  • Ele ve el parmaklarına fleksiyon hareketi yaptırır.
 • m. flexor pollicis longus 
  • Baş parmağa fleksiyon hareketini yaptırır.
 • m. flexor digitorum profundus 
  • Ele ve el parmaklarına fleksiyon hareketini yaptırır.
 • m. pronator quadratus 
  • Ön kola pronasyon hareketi yaptırır.

m. pronator teres m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris m. flexor digitorum superficialis m. flexor pollicis longus m. flexor digitorum profundus m. pronator quadratus

B-Ön kol arka kompartman kasları

 • m. extensor digitorum 
  • ele ve el parmaklarına ekstensiyon hareketini yaptırır.
 • m. extensor digiti minimi
  • Küçük parmağın ekstansiyonunu sağlar. 
 • m. extensor carpi ulnaris
  • Bileğin ulnar fleksiyonunu sağlar. 
 • m. anconeus
  • Dirseğin ekstansiyonuna yardımcı olur. 
 • m. abductor pollicis longus 
  • Baş parmağa abduksiyon hareketini yaptırır.
 • m. extensor pollicis brevis 
  • Baş parmağa ekstensiyon hareketini yaptırır.
 • m. extensor pollicis longus 
  • Baş parmağa ekstensiyon hareketini yaptırır.
 • m. extensor indicis 
  • İşaret parmağına ekstansiyon hareketini yaptırır.
 • m. supinator 
  • Ön kola supinasyon hareketini yaptırır.

m. extensor digitorum m. extensor digiti minimi m. extensor carpi ulnaris m. anconeus m. abductor pollicis longus m. extensor pollicis brevis m. extensor pollicis longus m. extensor indicis m. supinator


C-Ön kol lateral kompartman kasları

 • m. brachioradialis 
  • Ön kolun lateral kısmında bulunan bir kastır. Üst kol kemiği (humerus) ile radius kemiğinin distal ucundaki stiloid çıkıntıya tutunur. Dirsek ekleminin fleksiyonunda ve supinasyonunda rol oynar.
 • m. extensor carpi radialis longus
  • Ön kolun lateral kısmında bulunan bir kastır. Üst kol kemiğinin lateral kondili ile radius kemiğinin distal ucundaki styloid çıkıntıya tutunur. Bileğin radial fleksiyonunda rol oynar.
 • m. extensor carpi radialis brevis
  • Ön kolun lateral kısmında bulunan bir kastır. Üst kol kemiğinin lateral kondili ile radius kemiğinin distal ucundaki styloid çıkıntıya tutunur. Bileğin radial fleksiyonunda rol oynar.

m. pronator teres m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris m. flexor digitorum superficialis m. flexor pollicis longus m. flexor digitorum profundus m. pronator quadratus m. extensor digitorum m. extensor digiti minimi m. extensor carpi ulnaris m. anconeus m. abductor pollicis longus m. extensor pollicis brevis m. extensor pollicis longus m. extensor indicis m. supinator m. brachioradialis m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis

m. pronator teres m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris m. flexor digitorum superficialis m. flexor pollicis longus m. flexor digitorum profundus m. pronator quadratus m. extensor digitorum m. extensor digiti minimi m. extensor carpi ulnaris m. anconeus m. abductor pollicis longus m. extensor pollicis brevis m. extensor pollicis longus m. extensor indicis m. supinator m. brachioradialis m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis


m. pronator teres m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris m. flexor digitorum superficialis m. flexor pollicis longus m. flexor digitorum profundus m. pronator quadratus m. extensor digitorum m. extensor digiti minimi m. extensor carpi ulnaris m. anconeus m. abductor pollicis longus m. extensor pollicis brevis m. extensor pollicis longus m. extensor indicis m. supinator m. brachioradialis m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis


m. pronator teres m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris m. flexor digitorum superficialis m. flexor pollicis longus m. flexor digitorum profundus m. pronator quadratus m. extensor digitorum m. extensor digiti minimi m. extensor carpi ulnaris m. anconeus m. abductor pollicis longus m. extensor pollicis brevis m. extensor pollicis longus m. extensor indicis m. supinator m. brachioradialis m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis
4-El kasları


A-Tenar kaslar 
 • m. abductor pollicis brevis
  • Başparmağın el ayasından uzaklaşmasını sağlar.
 • m. flexor pollicis brevis
  • Başparmağın ikinci falanksını büker.
 • m. opponens pollicis
  • Başparmağı avuç içine doğru çeker ve küçük parmağa karşılaştırır.
 • m. adductor pollicis 
  • Başparmağı diğer parmaklara doğru çeker.

m. abductor pollicis brevis m. flexor pollicis brevis m. opponens pollicis m. adductor pollicis

B-Hipotenar kaslar: 
 • m. abductor digiti minimi
 • m. flexor digiti minimi brevis
 • m. opponens digiti minimi


m. abductor digiti minimi m. flexor digiti minimi brevis m. opponens digiti minimi

C-Orta kompartman: 
 • m. lumbricales 
 • mm. interossei dorsales 
 • mm. interossei palmares

m. abductor pollicis brevis m. flexor pollicis brevis m. opponens pollicis m. adductor pollicis m. abductor digiti minimi m. flexor digiti minimi brevis m. opponens digiti minimi m. lumbricales mm. interossei dorsales mm. interossei palmares

m. abductor pollicis brevis m. flexor pollicis brevis m. opponens pollicis m. adductor pollicis m. abductor digiti minimi m. flexor digiti minimi brevis m. opponens digiti minimi m. lumbricales mm. interossei dorsales mm. interossei palmares
m. abductor pollicis brevis m. flexor pollicis brevis m. opponens pollicis m. adductor pollicis m. abductor digiti minimi m. flexor digiti minimi brevis m. opponens digiti minimi m. lumbricales mm. interossei dorsales mm. interossei palmares

m. abductor pollicis brevis m. flexor pollicis brevis m. opponens pollicis m. adductor pollicis m. abductor digiti minimi m. flexor digiti minimi brevis m. opponens digiti minimi m. lumbricales mm. interossei dorsales mm. interossei palmaresüst ekstremite kasları genel görünüm resimleri

m. biceps brachii (pazu kası) m. coracobrachialis m. brachialis m. triceps brachii  m. pronator teres m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris m. flexor digitorum superficialis m. flexor pollicis longus m. flexor digitorum profundus m. pronator quadratus m. extensor digitorum m. extensor digiti minimi m. extensor carpi ulnaris m. anconeus m. abductor pollicis longus m. extensor pollicis brevis m. extensor pollicis longus m. extensor indicis m. supinator m. brachioradialis m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis

m. biceps brachii (pazu kası) m. coracobrachialis m. brachialis m. triceps brachii  m. pronator teres m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris m. flexor digitorum superficialis m. flexor pollicis longus m. flexor digitorum profundus m. pronator quadratus m. extensor digitorum m. extensor digiti minimi m. extensor carpi ulnaris m. anconeus m. abductor pollicis longus m. extensor pollicis brevis m. extensor pollicis longus m. extensor indicis m. supinator m. brachioradialis m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis

m. biceps brachii (pazu kası) m. coracobrachialis m. brachialis m. triceps brachii  m. pronator teres m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris m. flexor digitorum superficialis m. flexor pollicis longus m. flexor digitorum profundus m. pronator quadratus m. extensor digitorum m. extensor digiti minimi m. extensor carpi ulnaris m. anconeus m. abductor pollicis longus m. extensor pollicis brevis m. extensor pollicis longus m. extensor indicis m. supinator m. brachioradialis m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis


m. biceps brachii (pazu kası) m. coracobrachialis m. brachialis m. triceps brachii  m. pronator teres m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris m. flexor digitorum superficialis m. flexor pollicis longus m. flexor digitorum profundus m. pronator quadratus m. extensor digitorum m. extensor digiti minimi m. extensor carpi ulnaris m. anconeus m. abductor pollicis longus m. extensor pollicis brevis m. extensor pollicis longus m. extensor indicis m. supinator m. brachioradialis m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis
Yorum Gönder

Yukarıya Çık