Sırt kasları -

 

Yüzeyel sırt kasları

 • m. trapezius (yamuk kas): En yüzeyde bulan kastır. Scapulayı yukarı içe ve aşağı içe çeker.  
 •  m. latissimus dorsi (sırt geniş kası): Sırtın en geniş kasıdır, kola iç rotasyon ve adduction hareketi yaptırır.
 • m. levator scapulae: scapulayı yukarı kaldıran kastır.
 •  m. rhomboideus major (büyük romboid kas)
 •  m. rhomboideus minor (küçük romboid kas)
 • m. serratus posterior superior (üst arka dişli kas): nefes almaya yardım eder.
 • m. serratus posterior inferior (alt arka dişli kas): nfes vermeye yardım eder.
 • m. levatores costarum.Derin Sırt Kasları:

 • m. splenius capitis
 • m. splenius cervicis
 • m. iliocostalis
 • m. longissimus
 • m. spinalis
 • m. transversospinalis
 • m. interspinalis
 • m. intertransversi


Yorum Gönder

Yukarıya Çık