Omurga iskeleti

 

servikal omurlar

c1-atlas

 • C1, omurganın birinci servikal omurudur. Atlas olarak da bilinir. C1, kafatasını omurgaya bağlayan omurdur. C2 ile birlikte, atlas-aksis eklemini oluşturur. Bu eklem, baş ve boynun hareketini sağlar.
 • C1, diğer omurlara göre daha küçük ve daha basit bir yapıya sahiptir. Gövde kısmı (korpus) yoktur. Bunun yerine, ön ve arka çubuklar (pediküller) ile iki yan kanat (ala) vardır. Ön çubuklar, kafatasını omurgaya bağlayan ön longitudinal ligamana tutunur. Arka çubuklar, C2'nin dens kemiği ile birleşerek atlas-aksis eklemini oluşturur. Yan kanatlar, vertebral arterler ve sinirler için açıklıklar içerir.
 • C1, omurganın en hareketli omurudur. Baş ve boynun yukarı, aşağı, sağa ve sola dönmesini sağlar. C1'in hareketliliği, baş ve boynun kafatasından bağımsız olarak hareket etmesine olanak tanır.
C1'in bazı önemli özellikleri şunlardır:
 • Kafatası ile omurgayı bağlar.
 • Baş ve boynun hareketini sağlar.
 • Omurganın en hareketli omurudur.
 • Bazı yaygın yaralanmalara maruzdur.


C2 - eksen

 • C2, omurganın ikinci servikal omurudur. Eksen olarak da bilinir. C2, C1 ile birlikte, atlas-aksis eklemini oluşturur. Bu eklem, baş ve boynun dönme hareketini sağlar.
 • C2, diğer omurlara göre daha büyük ve daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Gövde kısmı (korpus) vardır. Bunun yanı sıra, ön ve arka çubuklar (pediküller), iki yan kanat (ala), dikenli çıkıntı (spina) ve dens kemiği (dens) vardır.
 • Dens kemiği, C2'nin en belirgin özelliğidir. C1'in ön çubuklarına bağlanır ve atlas-aksis eklemini oluşturur. Dens kemiği, baş ve boynun dönme hareketini sağlar.
 • C2, omurganın ikinci en hareketli omurudur. Baş ve boynun yukarı, aşağı, sağa ve sola dönmesini sağlar. C2'nin hareketliliği, baş ve boynun kafatasından bağımsız olarak hareket etmesine olanak tanır.

C2'nin bazı önemli özellikleri şunlardır:
 • Atlas-aksis eklemini oluşturur.
 • Baş ve boynun dönme hareketini sağlar.
 • Omurganın ikinci en hareketli omurudur.
 • Bazı yaygın yaralanmalara maruzdur.

C2'nin bazı yaygın yaralanmaları şunlardır:
 • Dens kırığı: Dens kemiğinin kırılmasıdır.
 • Atlantoaksiyal subluksasyon: C1'in C2'den kaymasıdır.
 • Atlantoaksiyal dislokasyon: C1'in C2'den tamamen ayrılmasıdır.

C3

 • C3, omurganın üçüncü servikal omurudur. C3, omurganın geri kalanıyla birlikte, baş ve boynun hareketini sağlar.
 • C3, diğer omurlara benzer bir yapıya sahiptir. Gövde kısmı (korpus), ön ve arka çubuklar (pediküller), iki yan kanat (ala), dikenli çıkıntı (spina) ve iki faset eklemi (facet joint) vardır.
 • Gövde kısmı, omurganın ağırlığını destekler. Ön ve arka çubuklar, omurganın stabilitesini sağlar. Yan kanatlar, vertebral arterler ve sinirler için açıklıklar içerir. Dikenli çıkıntı, omurganın arka kısmını oluşturur. Faset eklemleri, omurganın hareketini sağlar.
 • C3, omurganın orta kısmında bulunur. Baş ve boynun yukarı, aşağı, sağa ve sola dönmesini sağlar. C3, aynı zamanda, boyun kaslarının bağlandığı yerdir.

C3'ün bazı önemli özellikleri şunlardır:
 • Omurganın orta kısmında bulunur.
 • Baş ve boynun hareketini sağlar.
 • Boyun kaslarının bağlandığı yerdir.
 • Bazı yaygın yaralanmalara maruzdur.
C3'ün bazı yaygın yaralanmaları şunlardır:
 • Kırık.
 • Subluksasyon: C3'ün yerinden kaymasıdır.
 • Dislokasyon: C3'ün tamamen yerinden çıkmasıdır.

C4

 • C4, omurganın dördüncü servikal omurudur. C4, omurganın geri kalanıyla birlikte, baş ve boynun hareketini sağlar.
 • C4, diğer omurlara benzer bir yapıya sahiptir. Gövde kısmı (korpus), ön ve arka çubuklar (pediküller), iki yan kanat (ala), dikenli çıkıntı (spina) ve iki faset eklemi (facet joint) vardır.
 • Gövde kısmı, omurganın ağırlığını destekler. Ön ve arka çubuklar, omurganın stabilitesini sağlar. Yan kanatlar, vertebral arterler ve sinirler için açıklıklar içerir. Dikenli çıkıntı, omurganın arka kısmını oluşturur. Faset eklemleri, omurganın hareketini sağlar.
 • C4, omurganın orta kısmında bulunur. Baş ve boynun yukarı, aşağı, sağa ve sola dönmesini sağlar. C4, aynı zamanda, boyun kaslarının bağlandığı yerdir.
C4'ün bazı önemli özellikleri şunlardır:
 • Omurganın orta kısmında bulunur.
 • Baş ve boynun hareketini sağlar.
 • Boyun kaslarının bağlandığı yerdir.
 • Bazı yaygın yaralanmalara maruzdur.

C5

 • C5, omurganın beşinci servikal omurudur. C5, omurganın geri kalanıyla birlikte, baş ve boynun hareketini sağlar.
 • C5, diğer omurlara benzer bir yapıya sahiptir. Gövde kısmı (korpus), ön ve arka çubuklar (pediküller), iki yan kanat (ala), dikenli çıkıntı (spina) ve iki faset eklemi (facet joint) vardır.
 • Gövde kısmı, omurganın ağırlığını destekler. Ön ve arka çubuklar, omurganın stabilitesini sağlar. Yan kanatlar, vertebral arterler ve sinirler için açıklıklar içerir. Dikenli çıkıntı, omurganın arka kısmını oluşturur. Faset eklemleri, omurganın hareketini sağlar.
 • C5, omurganın alt kısmında bulunur. Baş ve boynun yukarı, aşağı, sağa ve sola dönmesini sağlar. C5, aynı zamanda, boyun kaslarının bağlandığı yerdir.
C5'ün bazı önemli özellikleri şunlardır:
 • Omurganın alt kısmında bulunur.
 • Baş ve boynun hareketini sağlar.
 • Boyun kaslarının bağlandığı yerdir.
 • Bazı yaygın yaralanmalara maruzdur.
C5'ün bazı yaygın yaralanmaları şunlardır:
 • Kırık
 • Subluksasyon: C5'in yerinden kaymasıdır.
 • Dislokasyon: C5'in tamamen yerinden çıkmasıdır.
C5 yaralanmaları, boyun ağrısı, güçsüzlük ve his kaybı gibi çeşitli semptomlara neden olabilir. C5 yaralanması şüphesi varsa, tıbbi yardım alınmalıdır.


gögüs omurları , T1-T12

Göğüs omurlarının görevi:
 • Omurganın ağırlığını desteklemek: Göğüs omurları, omurganın ağırlığını destekler.
 • Kafatassını göğüs kafesi ile bağlamak: Göğüs omurları, kafatasını göğüs kafesi ile bağlayan kaburgalara bağlanır.
 • Solunum hareketini sağlamak: Göğüs omurları, solunum hareketini sağlayan interkostal kaslara bağlanır.
Göğüs omurlarının yapısı:

 • Göğüs omurları, diğer omurlara benzer bir yapıya sahiptir. Gövde kısmı (korpus), ön ve arka çubuklar (pediküller), iki yan kanat (ala), dikenli çıkıntı (spina) ve iki faset eklemi (facet joint) vardır.
 • Göğüs omurlarının gövde kısmı, diğer omurlara göre daha geniş ve daha kısadır. Bu, göğüs kafesinin genişlemesine izin verir.
 • Göğüs omurlarının ön ve arka çubukları, diğer omurlara göre daha uzundur. Bu, göğüs kafesinin stabilitesini sağlar.
 • Göğüs omurlarının yan kanatları, diğer omurlara göre daha büyüktür. Bu, kaburgalara bağlanan interkostal kaslara tutunma yeri sağlar.
 • Göğüs omurlarının dikenli çıkıntıları, diğer omurlara göre daha diktir. Bu, göğüs kafesinin öne doğru eğilmesini sağlar.
 • Göğüs omurlarının faset eklemleri, diğer omurlara göre daha düzdür. Bu, göğüs kafesinin dönmesine izin verir.

sacrum

 • Sakrum, omurganın alt kısmında bulunan kemiktir. 5 adet kaynaşmış omurgadan oluşur ve kuyruk sokumuyla birlikte leğen kemiğini oluşturur.
Sakrumun yapısı:
 • Sakrum, 5 adet kaynaşmış omurgadan oluşur. Bu omurlar, birbirleriyle faset eklemleri ile bağlanır. Sakrumun ön kısmı, bir üçgen şeklindedir ve leğen kemiği ile birleşir. Sakrumun arka kısmı, bir koni şeklindedir ve kuyruk sokumuyla birleşir.

Sakrumun şekli:
 • Sakrum, bir üçgen şeklindedir. Ön kısmı, leğen kemiği ile birleşen bir düzlemdir. Arka kısmı, kuyruk sokumuyla birleşen bir koni şeklindedir.

Sakrumun görevi:
 • Omurganın ağırlığını desteklemek: Sakrum, omurganın ağırlığını pelvise aktarır.
 • Pelvisin stabilitesini sağlamak: Sakrum, pelvisin stabilitesini sağlar. Bu, pelvisin yaralanmaya karşı daha dirençli olmasını sağlar.
 • Bacak kemiklerini bağlamak: Sakrum, bacak kemiklerini bağlar. Bu, bacak kemiklerinin hareket etmesine olanak tanır.


coccyx

 • Kuyruk sokumu, omurganın en alt kısmında bulunan kemiktir. 4-5 adet küçük, kaynaşmış omurgadan oluşur. Kuyruk sokumu, sakrum ile birleşir ve leğen kemiğinin tabanını oluşturur.
Kuyruk sokumunun görevi:
 • Omurganın ağırlığını desteklemek: Kuyruk sokumu, omurganın ağırlığını desteklemeye yardımcı olur.
 • Pelvisin stabilitesini sağlamak: Kuyruk sokumu, pelvisin stabilitesini sağlamaya yardımcı olur.
 • Bacak kemiklerini bağlamak: Kuyruk sokumu, bacak kemiklerini bağlamaya yardımcı olur.
Kuyruk sokumunun yapısı:
 • Kuyruk sokumu, 4-5 adet küçük, kaynaşmış omurgadan oluşur. Bu omurlar, birbirleriyle faset eklemleri ile bağlanır. Kuyruk sokumunun ön kısmı, leğen kemiği ile birleşir. Kuyruk sokumunun arka kısmı, serbesttir ve aşağı doğru kıvrılır.
Kuyruk sokumunun şekli:
 • Kuyruk sokumu, bir üçgen şeklindedir. Ön kısmı, leğen kemiği ile birleşen bir düzlemdir. Arka kısmı, serbesttir ve aşağı doğru kıvrılır.

Omurga şekil bozukları

 • skolyoz
  • Omurganın yana doğru eğilmesidir. Skolyoz, herhangi bir omurga bölgesinde görülebilir. Skolyoz tedavisi, eğriliğin ciddiyetine ve nedenine bağlıdır. Hafif skolyoz, genellikle fizik tedavi ve ortez ile tedavi edilebilir. Daha ciddi skolyoz, cerrahi müdahale gerektirebilir.
 • kifoz
  • Omurganın öne doğru eğilmesidir. Kifoz, genellikle üst sırt bölgesinde görülür. Kifoz tedavisi, eğriliğin ciddiyetine bağlıdır. Hafif kifoz, genellikle fizik tedavi ve ortez ile tedavi edilebilir. Daha ciddi kifoz, cerrahi müdahale gerektirebilir.
 • lordoz
  • omurganın öne doğru kavislenmesidir. Lordoz, genellikle bel bölgesinde görülür. Lordoz tedavisi, genellikle fizik tedavi ve egzersizle yapılır. Lordoz, genellikle bir hastalık veya yaralanmadan kaynaklanmazsa, tedaviye gerek olmayabilir.

Bu omurga şekil bozukluklarının tedavisi, bozukluğun ciddiyetine ve nedenine bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Fizik tedavi: Fizik tedavi, omurgayı güçlendirmeye ve esnetmeye yardımcı olabilir. Skolyoz ve kifoz için genellikle ilk tedavi seçeneğidir. Fizik tedavi, omurgayı desteklemeye ve düzleştirmeye yardımcı olabilecek egzersizler, germe ve duruş eğitimi içerir.
 • Ortez: Ortez, omurgayı desteklemeye ve düzleştirmeye yardımcı olabilecek bir cihazdır. Skolyoz ve kifoz için genellikle ikinci tedavi seçeneğidir. Ortez, genellikle geceleri veya gün boyunca giyilir.
 • Cerrahi müdahale: Cerrahi müdahale, omurgayı düzeltmek için gerekli olabilir. Skolyoz ve kifoz için genellikle son tedavi seçeneğidir. Cerrahi müdahale, omurgayı desteklemek veya düzleştirmek için metal çubuklar, vidalar veya plakalar kullanılmasını içerir.Yorum Gönder

Yukarıya Çık