Türkiye'de doğal afetler

 
Heyelan-kaya düşmesi


Çığ


Sel-su baskını


Deprem