Gögüs kasları

 Yüzeysel göğüs kasları

m.  pectoralis majör (büyük göğüs kası): kola fleksiyon, iç rotasyon ve adduction hareketi yaptırır.

m.  pectoralis minör (küçük göğüs kası): omuzu öne ve aşağıya doğru çeken kastır.

m.  subclavius (köprücükaltı kası): omuzu aşağıya çeken küçük bir kastır.

m.  serratus anterior: scapulaya rotasyon hareketi yaptırır ve nefes almaya yardım eder.Asıl göğüs kasları – derin göğüs kasları

mm. intercostales externi (dış kaburgalar arası kas): inspirasyon hareketi yaptırır ve nefes almaya yardım eder.

mm. intercostales interni (iç kaburgalar arası kas): ekspirasyon hareketi yaptırır ve nefes vermeye yardım eder.

mm. intercostales intimus 

mm. transversus costales - mm. transversus thoracis

mm. subcostales 

Diaphragma: kubbe şeklindedir ve göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran kastır. Nefes almayı sağlar.
Solunum kasları