Alt ekstremite kemikleri - ossa membri inferior

 


alt ekstremite kemikleri


Kalça kemiği 

Bu üç kemik, eklemlerle birbirine bağlanır ve kalça eklemini oluşturur. Kalça eklemi, vücuttaki en güçlü eklemlerden biridir. Vücudun ağırlığını destekler ve bacak hareketlerini sağlar.

Kalça kemikleri, aşağıdaki işlevleri yerine getirir:
 • Vücut ağırlığını destekler.
 • Bacak hareketlerini sağlar.
 • Kalça eklemini oluşturur.foramen obturator 
 • Foramen obturator, pelvisin ön kısmında bulunan ve obturator foramen ligamentleri ile sınırlandırılan bir deliktir. Foramen obturatum'un içinden geçen yapılar, pelvisin hareketliliğini ve işlevini sağlar.
 • Foramen obturatum, pubis ve iskium kemiklerinin birleştiği yerde bulunur. Deliğin şekli, pubis ve iskium kemiklerinin şekline bağlı olarak değişebilir. Foramen obturatum'un boyutu, kişinin yaşına ve cinsiyetine göre de değişebilir.

foramen obturator içerisinden geçen yapılar;
 1. Obturator sinir - n. obturatorius.: Pelvisteki kasları innerve eden bir sinirdir.
 2. Obturator arter - a. obturatorius: Pelvisteki kasları ve organları besleyen bir arterdir.
 3. v. obturatoria: Pelvisteki kanları toplayan bir vendir.
 4. m. obturatorius internus
 5. m. obturatorius externus
 6. n. musculi obturatorii interniUYLUK KEMİKLERİ

1-Femur

femurun 2 ucu ve 1 gövdesi vardır.

Femur kemiği, aşağıdaki işlevleri yerine getirir:
 • Vücut ağırlığını destekler.
 • Bacak hareketlerini sağlar.
 • Kalça ve diz eklemlerini korur.
Femur kemiğinin bazı önemli özellikleri şunlardır:
 • İnsan vücudundaki en uzun, en hacimli ve en güçlü kemiktir.
 • Kalça ve diz eklemlerini oluşturur.
 • Vücut ağırlığını destekler.
 • Bacak hareketlerini sağlar.

2-PATELLA

Diz kapağı olarak da bilinen, diz ekleminin ön tarafında bulunan bir kemiktir. Patella, insanlarda bulunan en büyük susamsı kemiktir. Susamsı kemikler, eklem yüzeyinin altında bulunan, eklem hareketini sağlayan küçük kemiklerdir.

Patella, uyluk kemiğinin (femur) troklea adı verilen çukurumsu bir yuvaya oturur. Patella, quadriceps femoris kasının tendonuna bağlıdır. Quadriceps femoris, dizin bükülmesini sağlayan en güçlü kastır.

Patella, diz ekleminin aşağıdaki işlevlerini yerine getirir:

Diz ekleminin hareketini kolaylaştırır. Patella, uyluk kemiğinin troklea adı verilen çukurumsu bir yuvaya oturur. Bu, dizin bükülmesini ve düzeltilmesini kolaylaştırır.
Diz eklemini yaralanmalardan korur. Patella, diz eklemini darbelerden ve yaralanmalardan korur.
Patellanın yaralanmaları, diz ağrısı, şişmesi ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Patella yaralanmalarının tedavileri, yaralanmanın ciddiyetine bağlı olarak değişir. Hafif yaralanmalar genellikle istirahat, buz tedavisi ve kompresyon ile tedavi edilebilir. Daha ciddi yaralanmalar, cerrahi müdahale gerektirebilir.

Patella, diz ekleminin önemli bir parçasıdır. Bu kemik, diz ekleminin işlevini ve stabilitesini sağlamaktan sorumludur.

BACAK KEMİKLERİ

1-tibia - kaval kemiği

 • Bacağın medialinde bulunur.
 • 3 yüzü, 3 kenarı, 2 ucu ve 1 gövdesi vardır.
 • Tibia, alt bacağın en büyük ve en güçlü kemiğidir. Diz eklemi ile ayak bileği eklemi arasında yer alır. Tibia, ayak bileği eklemini oluşturan talus kemiğine bağlanır.


2-fibula

 • Bacağın lateralinde bulunur.
 • 3 yüzü, 3 kenarı, 2 ucu ve 1 gövdesi vardır.
 • Fibula, tibiadan daha ince ve daha küçüktür. Tibia'nın lateral tarafında yer alır. Fibula, ayak bileği eklemine katkıda bulunur, ancak tibia kadar önemli bir rol oynamaz.


Ayak kemikleri

 • talus
 • calcaneus
 • os naviculare
 • os cuboideum
 • os cuneiforme medialis
 • os cuneiforme intermedia
 • os cuneiforme lateralis
Ayak, 26 adet kemikten oluşan bir yapıdır. Bu kemikler, ayak bileği, ayak ve ayak parmakları olmak üzere üç ana bölümde incelenebilir.

Ayak bileği kemikleri, ayak bileğinin eklemlenmesini sağlayan kemiklerdir. Bu kemikler, talus, tibia, fibula ve calcaneus olmak üzere dört tanedir.
 • Talus: Ayak bileğinin en büyük kemiğidir. Ayak bileğinin eklemlenmesini sağlayan en önemli kemiktir.
 • Tibia: Bacağı oluşturan iki kemikten biridir. Ayak bileğinde, talus kemiğine bağlanır.
 • Fibula: Bacağı oluşturan iki kemikten biridir. Ayak bileğinde, talus kemiğine bağlanmaz.
 • Calcaneus: Ayak bileğinin en arka ve en büyük kemiğidir. Ayak tabanının alt kısmını oluşturur.
Ayak kemikleri, ayak tabanının yapısına ve işlevlerine katkıda bulunan kemiklerdir. Bu kemikler, tarsal kemikler, metatarsal kemikler ve falanks kemikler olmak üzere üç ana grupta incelenebilir.
 • Tarsal kemikler: Ayak tabanının orta kısmında bulunan kemiklerdir. Bu kemikler, talus, calcaneus, navicular, cuboid, cuneiform I, cuneiform II ve cuneiform III olmak üzere sekiz tanedir.
 • Metatarsal kemikler: Ayak tabanının ön kısmında bulunan kemiklerdir. Bu kemikler, 1. metatarsal kemik, 2. metatarsal kemik, 3. metatarsal kemik, 4. metatarsal kemik ve 5. metatarsal kemik olmak üzere beş tanedir.
 • Falanks kemikler: Ayak parmaklarının yapısını oluşturan kemiklerdir. Bu kemikler, her ayak parmağında üç tane olmak üzere toplam 14 tanedir.
Ayak kemikleri, ayak hareketlerinin gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca, ayakta durmayı ve yürümeyi kolaylaştırır. Ayak kemiklerinde meydana gelen herhangi bir sorun, ayakta durmayı ve yürümeyi zorlaştırabilir.