Osmanlı'da duraklama dönemi

 Duraklama dönemi padişahları

 1. III. Murad (1574 - 1595)
 2. III. Mehmed (1595 -1603)
 3. I. Ahmed (1603 - 1617)
 4. I. Mustafa (1617 - 1618)
 5. II. Osman - Genç Osman - (1618 - 1622)
 6. I. Mustafa (2. kez) - (1622 - 1623)
 7. IV. Murad - (1623 - 1640)
 8. I. İbrahim - (1640 - 1648)
 9. IV. Mehmed - (1648 - 1687)
 10. II. Süleyman - (1687 - 1691)

III. Murad (1574 - 1595)

 1. Osmanlı Fas Seferi ve Vadisseyl Muharebesi 🟢
 2. Osmanlı İran Seferi ve Ferhat Paşa Antlaşması🟢
 3. Osmanlı-Portekiz Mücadelesi
 4. Beylerbeyi vakayı

III. Mehmed (1595 -1603)

 1. Osmanlı-Avusturya mücadelesi ve Zitvatorok antlaşması 🟢
  1. Estergon Kuşatması
  2. Eğri Kalesi Fethi
  3. Eflak Seferi
  4. Hoçova Muharebesi
  5. Kanije Savunması

I. Ahmed (1603 - 1617)

 1. Osmanlı-Safevi Mücadelesi 🟢
  • Nasuh Paşa anlaşması
  • Serav anlaşması
 2. Canboladoğlu ayaklanması 🟢

II. Osman - Genç Osman - (1618 - 1622)

 1. Osmanlı-Lehistan mücadelesi ve Hotin anlaşması
Lehistan Devleti bugünki Polonya devletidir.


IV. Murad - (1623 - 1640)

 1. Osmanlı-Safevi mücadelesi
  1. Revan Seferi
  2. Bağdat seferi
 2. Yemen Zeydi isyanı
 3. Lübnan Maanoğlu Ayaklanması
Sultan IV. Murad Bağdat'ın 2. fatihi olarak anılmaktadır. Bağdat'ı ilk kez fethederk Osmanlı sınırlarına katan padişah ise Kanuni Sultan Süleymandır.IV. Mehmed (1648 - 1687) 

 1. Kutsal ittifak ile mücadele 🔴
 2. Rusya ile İstanbul Antlaşması 🔴
 3. II. Viyana kuşatması ve Karlofça Antlaşması🔴
Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması'ndan sonra gerileme dönemine girmiş ve Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar toprak kaybetmiştir. Kurtuluş Savaşı ise makus tarile son vermiş ve bağımsız bir Türk devletinin kurulmasını sağlamıştır.
Yorum Gönder

Yukarıya Çık